Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Taraf muvazaasına dayanan(BK 18) dava aile mahkemesinin görevi kapsamına girmemektedir- Yargıtay Kararı

Taraf muvazaasına dayanan dava aile mahkemesinin görevi kapsamına girmemektedir

Davalı, karşılık dava ile; davacı adına kayıtlı olan taşınmazın 1/2 payını davacıya kendisinin bedelsiz olarak devrettiğini, temlikin gerçekte hibe olduğu halde, tapuda “satış” gösterildiğini ileri sürerek davacıya devrettiği bu 1/2 payın iptali ve kendi adına tescilini istediğine göre, 1/2 paya ilişkin tapu iptali ve tescil isteği, Borçlar Kanununun 18.maddesinde yer alan “taraf muvazaasına” dayanmaktadır.

Taraf muvazaasına dayanan karşılık dava da aile mahkemesinin görevine girmemektedir. Genel mahkemeler görevlidir. O halde bu istek yönünden de görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 01.02.2011, E. 2009/19544, K. 2011/1553.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 16:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.