Tapuya Başvuru Dilekçesi Örneği

Tapuya Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?


                                                                                                                                                                          09 / 10 / 2017

 

SEYHAN İLÇE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                  ADANA

 

            Vekil eden ……….., annesi muris …………….’in vefatı üzerine mirasçısı olma sıfatıyla kurumunuza ………. İlgi no’lu başvuru ile muristen kalan taşınmazların intikali için başvurmuştur. Söz konusu taşınmaz ………. İli ……. İlçesi ……Mah. …… ada ……parsel sayılı taşınmazdır. Vekil edenin yaptığı başvuru üzerine kurumunuz, 01.03.2017 tarih ………….. sayılı cevap yazısında müvekkilin talebinin Tapu Sicil Tüzüğünün 74 ve 75. Maddelerine göre imkan bulunmadığından tespit davası açması yönünde yönlendirmiştir.

            İşbu işlemle alakalı 21.03.2017 tarihinde ………. Sulh Hukuk Mahkemesine ………. E. No’lu dosya ile dava açmış bulunmaktayız. 14.09.2017 tarihinde görülen ilk celsede tarafımıza, idari yolu tamamen tüketmediğimizden dolayı bir sonraki celseye kadar idari yolu tüketmemiz için süre verilmesi üzerine müvekkil adına miras kalan yukarıda ada parsel numaraları belirtilen taşınmazın intikali için yeniden kurumunuza başvuru yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

            Söz konusu taşınmazın intikal işlemlerinin yapılmasını, yapılması mümkün değilse, tarafımıza red yazısının gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                         

……. Vekili

                                                                                                          Av.  

 

 

EK                                          :

1- Baro pulu eklenmiş vekaletname

2- 01.03.2017 tarihli ………… sayılı cevap yazısı

3- ……….. Sulh Hukuk Mahkemesi ………. E. Sayılı dosyasının 14.09.2017 tarihli duruşma zaptı

4- Veraset ilamı

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.