Tapusuz taşınmazlarda zilyetliğin devri sözleşmesi örneği

ZİLYETLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ

Yukarıda adı soyadı ve adresi yazılı şahıslar, noterliğimize kimliklerini ibraz ettikten sonra düzenleme şeklinde zilyetliliğin devri sözleşmesi yapılmasını istemişlerdir.

Sözleşmenin taraflarından devir eden sıfatıyla hareket eden … söz alarak dedi ki:

(… ili, … ilçesi, … köyü, … mevkiinde bulunan, … genişliğinde doğusu; …,           batısı; …, kuzeyi; …, güneyi; … ile çevrili, cinsi; tarla olan taşınmazdaki müvekkillerime ait olan hisselerin tamamını, bu hisselerimizin zilyetliğini tüm ayni ve şahsi haklarıyla birlikte, … devir ettim. Taşınmazı da devir alana gösterdim ve teslim ettim. Devir bedeli olarak Devir alandan toplam … nakden ve peşinen aldım. Bu sözleşme nedeniyle devir alan şahıstan herhangi bir alacağımız kalmamıştır.

Devir alan, bu taşınmazda bulunan ve satışa konu edilen müvekkillerime ait hisselerin tamamı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir.

Bu taşınmazdaki hisselerimiz üzerinde kadastro işlemi uygulanması halinde, Devir alan bu taşınmazlarda müvekkillerime ait hisselerin tamamı için kendi adına Tapu verilmesi talebinde bulunabilir. Müvekkillerime ait zilyetlik sürelerini kendi zilyetlik sürelerine ekleyebilir …) dedi ve sözlerini bitirdi.

Devir alan sıfatıyla hareket eden … söz alarak dedi ki;(… ili, … ilçesi aşağı, … köyü, … mevkiinde bulunan, … genişliğinde doğusu; …, batısı; …, kuzeyi; …, güneyi; … ile çevrili, cinsi; tarla olan taşınmazdaki devir edenin müvekkillerine ait olan hisselerin tamamını, bu hisselerin zilyetliğini tüm ayni ve şahsi haklarıyla birlikte …

‘den devir ve teslim aldım. Taşınmazı da devir edenlerden teslim aldım.….

Devir bedeli olarak, devir edenlere toplam … TL.sını nakden ve peşinen ödedim. Bu sözleşme nedeniyle kendilerine herhangi bir borcum kalmamıştır.

Beyan ettiğim satış bedeli en son olması gereken emlak vergisi matrahından az değildir. Devir eden satıcıların mülkiyete ilişkin bir belge ibraz etmelerini istemiyorum. Devir alan sıfatıyla bu taşınmazdaki satıcılara ait hisseler üzerinde dilediğim gibi tasarruf edebileceğimi, Bu taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, ileride bu taşınmaz üzerinde kadastro uygulanması halinde, taşınmazdaki hisseler için adıma tapu verilmesi talebinde bulunabileceğimi kabul ediyorum….) dedi ve sözlerini bitirdi.

İşlem içeriği okuryazar olan ilgililere okunmak üzere verildi. Okuryazar olmayan ilgiliye tanıklar önünde yüksek sesle okundu. Okuma işlemi bittikten sonra, tüm ilgililere soruldu.

Tüm ilgililer söz alarak; işlem içeriğindeki tüm bilgiler doğrudur, İşlem içeriğindeki beyanlar irademizi yansıtmaktadır. İşlem içeriğini kabul ediyoruz. Değiştirilmesini veya eklenmesini istediğimiz bir husus yoktur” dediler. İşlem birlikte imza altına alındı. Tarih

Devir Edenler

Devir Alan

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.