Tapudaki satış bedeline itiraz bulunmuyorsa tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmalıdır- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Tapudaki satış bedeline itiraz bulunmuyorsa tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmalıdır

Dava; aile konutu olan taşınmazın davalı eş tarafından diğer davalıya satılması nedeniyle tapu iptali ve tescil, ayrıca aile konutu şerhi konulmasına yöneliktir.

Davaya konu 688 ada 55 parselde bulunan zemin kat 2 nolu mesken 22.9.2008 tarihinde davalı eş tarafından 46000 TL. bedelle diğer davalıya satılmıştır. Dava değeri ise 6500 TL. olarak gösterilmiş, peşin nispi harç bu bedel üzerinden yatırılmış, davalı dava değerine itiraz etmiştir.

Mahkemece tapu iptali ve tescil davası nedeniyle, tapudaki satış bedeline bir itiraz olmadığı göz önüne alınarak tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmadan ve aile konutu şerhi konulması talebi hakkında da ayrıca peşin maktu harç alınmadan (HK.md.30-32) davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm
kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 08.02.2011, E. 2009/20142, K. 2011/1892)

Tapudaki satış bedeline itiraz bulunmuyorsa tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmalıdır

Davacı, açılan davada aile konutu şerhi konulması isteği yamnda aile konutu olan taşınmazın tapu kaydımn iptali ile eski malik davalı Fatma üzerine tescilini de talep etmiştir. Bu istek nispi harca tabidir. Bilirkişice belirlenen taşınmazın değeri üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32.maddeleri gereğince tamamlattırılması, harcın tamamlanması halinde işin esasmın incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30.maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken harç noksanlığı giderilmeden işin esasımn incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 26.10.2011, E. 2010/11990, K. 2011/17123.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.