Tapuda cinsinin arsa olarak gösterilmiş olması aile konutu şerhi verilmesine engel değildir- Yargıtay Kararı

Tapuda cinsinin arsa olarak gösterilmiş olması aile konutu şerhi verilmesine engel değildir

Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait olan 1516 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 3 nolu daire için tapu kaydı üzerine aile konutu şerhinin verilmesini istemiştir.

İstek Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesine dayalıdır. Yapılan keşifle, tapu kaydında “arsa” vasfında kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde binanın mevcut olduğu ve tarafların 3 nolu dairede halen yaşadıkları, yirmi yıldır bu dairenin aile konutu olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

Taşınmazın üzerinde eylemli olarak binanın mevcut olduğu ve 3 nolu dairenin de aile konutu olarak kullanıldığı tespit edildiğine göre, tapuda cinsinin “arsa” olarak gösterilmiş olması, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi uyarınca aile konutu şerhi verilmesine engel değildir. Açıklanan sebeplerle davacının aile konutu şerhi davasına yönelik talebinin kabulü yerine yetersiz gerekçe ile reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 10.09.2015, E. 2015/7914, K. 2015/15528)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 09:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.