Tedbiren Geçit Hakkı Talebi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACILAR:

VEKİLİ:

KONU: TEDBİREN GEÇİT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyası mucibince tedbiren geçit hakkı istemimiz üzerine gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde tedbiren yola ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır.

2- Bilirkişi raporunda belirtilen 2 No’lu güzergah; “Tapulama dışı taşlık ancak zeminde asfalt yol olarak kullanılan alandan, TAŞLIK C alanından, 222 ada 8 parselin batısından, 222 ada 9 no’lu parselin kuzeyinden, 222 ada 3 parselin batısından, TAŞLIK D ve TAŞLIK E alanlarından geçerek parsele ulaşan güzergahtır.”

3- 2 no’lu güzergaha göre belirlenen geçit hakkı bedeli toplam 10.000 TL’dir. 111 ada 5 parselin katılım durumu: 5.000 TL’dir.

111 ada 7 parselin katılım durumu: 6.000 TL’dir. Söz konusu güzergah üzerinden uygun görülecek teminat karşılığında ivedilikle tedbiren geçit hakkı tesisi talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerden dolayı; öncelikle sayın mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığında TEDBİR İSTEMİMİZİN kabulü ile geçit hakkı tesisine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACILAR VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir