Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Şufa (Önalım) Davasından Feragat Dilekçesi

Şufa (Önalım) Davasından Feragat Dilekçesi 1

İBRANAME VE ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

14 tarihinde miras bırakan Ahmet vefat etmiş, bunun üzerine Seyhan mevkiindeki arsayı paydaş ağabeyim Mehmet satın almıştır. Satın aldığı bu arsayı benim payımı vermek için Cemal kişisine satım işlemi yapmakta ve benim bu işleme muvafakatim vardır. Bu satış işlem sonunda şahsıma 140.000 TL(YÜZKIRKBİN TÜRK LİRASI) ödeme yapılmıştır. Buna istinaden ileride doğacak hiçbir uyuşmazlığımız yoktur. Doğacak Şufa hakkımdan, dava ve takip hakkımdan feragat ediyorum.

Yazılan sözleşmeyi okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını beyan ederiz.

ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT EDEN TANIK PAYDAŞ – MİRASÇI

Şufa (Önalım) Davasından Feragat Dilekçesi 2

ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI FERAGAT DİLEKÇESİ

……..ili, …….ilçesi, ………Mahallesi/Köyü, ………Mevkii, …..sayfa numaralı, ….ada/parseldeki arsanın 1/42 hisse payının …………………………… hisse numaralı maliki olarak;

1/45 hisse payına sahip ……….. numaralı hissenin maliki….’in hissesinin satışına dair yasal önalım hakkımdan MK m. 733/f. 2 uyarınca feragat eder; üçüncü kişi adına tapuya tescil edilmesine tüm hukuki sonuçlarını kabul ederek muvafakat ederim.

Ad/Soyad-İmza

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

2 yorumlar

  1. Merhabalar,
    Bursa, Orhangazi ilçe köylerinden birinden Zeytinlik vasfında 10.000 m2 bir yer alacağım nasip olursa.
    Ancak burası, karşı tarafın bildirdiğine göre, 4/10 2/10, 1/10 ve 1/10 hisseleri var. Bu hisselerden 4/10 ve 1/10 hisselerini satıyorlar.
    Şufa Hakkından feragat dilekçesini satmayan diğer hissedarlara mı imzalatıyorum, ardından Tapu’ya başvuru esnasında bu dilekçeleri de ibra ederek, teslim ederek, ileride bana Ön Alım (Şufa Hakkı) ile ilgili bir dava açılmasının önüne geçmek için, şerh koydurabiliyor muyum. Ondan sonra da noter aracılığı ile kalan 2 hissedara satış yapıldığına dair bildirim göndermem gerekiyor mu. Doğru mu yazdım. Teşekkür ediyorum.

  2. Babamızdan kız kardeşim ve bana miras kalan taşınmazla ilgili ,kendi payımı (1/2) öz kızıma satış yoluyla devretmem sonucunda kız kardeşime önalım hakki doğar mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir