Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Parselin Bir Bölümünün İfrazı İçin Tüm Paydaşların İzni Gerekir Mi?

Parselin Bir Bölümünün İfrazı İçin Tüm Paydaşların İzni Gerekir Mi?

Evet, parselin bir lümünün ifraz ile müstakil hale getirilmesi sonucunu içeren sözleşmede, paylı mülkiyet sahibi kişilerin tamamının da sözleşmede yer almaları gerekir. Aksi durumda dava eksik husumet nedeniyle reddedilir.

Yargıtay Kararı

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Dayanılan 5.2.1975 tarihli satış vaadi sözleşmesine göre 1025 parsel s. taşınmaz maliklerinden Y. A, 4386 metre kare yüz ölçümündeki taşınmazından 862 metre karelik bölümünü alıcıları olan H. T ile Y. K ye bedeli mukabili satmayı vaat etmiş ve taşınmazın kuzey bölümünde yer alan belirli bir miktar yeri de bu amaçla alıcılara teslim etmiştir. Eldeki dava, alıcılardan sadece Y. K tarafından satın alınan yarı paya yönelik olarak açıldığından teslim edilen yerden 431 metre karelik bölüm için davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır

Dosya getirilen tapu kaydına göre, 1025 parselin malikleri eşit paylarla Y. A ile M. A dir. Paylı mülkiyet biçiminde tapuya bağlı bulunan bu taşınmazda paydaşların her biri taşınmazın her zerresinde eşit payla maliktirler. Malikler Y ve M arasında herhangi bir bölüşme yapılmadığına göre, taşınmaz üzerinde somuta indirgenen bir bölüm hakkında paydaşlardan birisi tarafından yapılan satışa, diğer paydaşın rızası alınmadığı sürece değer verilemez. Davada satış vaadi sözleşmesi satıcısı Y. A. in mirasçıları yer almakta ise de, diğer paydaş M. A yer almamıştır. 1025 parselin bir bölümünün ana parselden ifrazı ile müstakil hale getirilmesi sonucunu doğuran bir akitte işlemin sıhhat şartı olan resmi şekle uyulması yanında paylı mülkiyet sahibi bulunan kişilerin tamamının da akitte yer almaları gerekir. Dava ise akitte yer almayan paydaşın davayı kabul edebileceği varsayımı da düşünülünce işbu davada 1025 parselin diğer paydaşı M. A yer almadığına göre, eksik husumet nedeni ile davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerek miştir.” (14. HD. 6.2.2006-11325/890)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir