Banka Hesabındaki Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

ADANA ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONU : Ortaklığın paylaştırma suretiyle giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Muris ………. yasal mirasçılarına intikal eden Adana ili Seyhan İlçesinde bulunan ………. şubesinde var olan terekedeki vadeli vadesiz mevduat ve fon hesaptaki paraların üzerinde, müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur.

2- Davalılarla yapılan şifahi görüşmelerde, bankadaki vadeli vadesiz mevduat ve fon hesaptaki paraların üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilerek bankada ki terekenin paylaşılmasına da yanaşmamaktadırlar.

3- Fiili durumu itibarı ile, paylaştırma mümkün olmadığından, bankadaki terekenin üzerindeki ortaklığın paylaştırma suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : M.K. 651, M.K. 644, M.K. 642, M.K. 701, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Banka dökümleri, veraset ilamı, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Adana ili Seyhan İlçesinde bulunan Akbank … şubesinde var olan terekede ki vadeli vadesiz mevduat ve fon hesapta ki paraların üzerindeki ortaklığın paylaştırma suretiyle giderilmesini,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir