Hangi Durumlarda Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası Açılır?

Satış Vaadi Sözleşmesinde Dava Açma Sebebi 

Vaat borçlusunun vaadini ifa olanağına rağmen taşınmazın mülkiyetinin vaat alacaklısına geçirmekten kaçınması “satış vaadi nedeniyle ferağa icbar” davasının nedenidir.

Cezai şart konmuş olsa dahi bu şart sözleşmeden dönme için değil, aksine sözleşmenin ifasını temin için kabul edilir. Vaat borçlusu davalı cezai şartı ödeyerek vaadini yerine getirmekten kurtulamaz.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin aynen yerine getirilmesi mümkündür. Satış vaadinde bulunan, geçerli satış vaadi sözleşmesine rağmen akdi yerine getirmez ise, vaat edilen; vaat olunan satış akdinin yerine getirilmesi hususunda dava açmak hakkını haizdir. Zira, satış vaadi akdi, satış akdinin yapılmasına tarafları icbar eder. Mahkeme hükmü de, satış akdinin yerini tutar. Mahkemenin hükmü, borçlunun irade açıklamasının yerine geçmekle kalmayıp, alım satım akdinin de yerini tutar, bir ilam hükmü ile birlikte mülkiyet satış vaadi alacaklısına geçer(Olgaç, sge, sf. 194)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir