İştirakin Feshi Dava Dilekçesi Örneği

İştirakin Feshi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? İştirakin Feshi Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ: Adana İncekaş Hukuk Bürosu                         

DAVALI:

KONU : İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil ile davalı …  ili,   … İlçesindeki … Mahallesi … parsel üzerinde iştirak halinde  maliktirler.

Söz konusu gayrimekulün tapu fotokopisi ekte sunulmuştur.

2- Anılan taşınmazdaki mevcut iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek için davalıya başvurmuşsak da talebimiz davalı tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir sebep olmaksızın iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir. Müvekkillim bu durumundan rahatsızdır. İştirak halindeki mülkiyette taraflar bağımsız hareket edememekte, gayrimenkule ilişkin her türlü kararda bir araya gelmek ve oybirliği ile karar vermek gerekmekte olduğundan, gayrimenkulü hiçbir şekilde değerlendirememektedirler. Taraflardan birinin ölümü ve paylarının mirasçılarına geçmesi durumunda ise bu durum daha da güçleşecektir. 

3– Bu nedenle iştirak halindeki mülkiyetin verasetteki payların tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK,HMK,ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, veraset ilamı, nüfus kayıtları, keşif, tanık ve diğer yasal deliller.

TALEP SONUCU    : Açıklanan nedenler ile, tarafların iştirak halinde malik oldukları taşınmazdaki mülkiyetin ekteki veraset ilamında yazılı payı oranlarında davacı müvekkil adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesini masraf ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

                                                                   Davacı Vekili

                                                                                         

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Yorum var.

  1. Mirasçılar elbirliğini bozmakta istekli ise; mahkemeye mi, yoksa notere gitmeleri yeterli midir? Noterde düzenlenecek “bir mirasçıya verilecek vekalet örneği” var mıdır? İyi akşamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir