Belirsiz Alacak Davasında Değer Artırma Dilekçesi Örneği

ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONUSU: Bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerinin arttırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda numarası belirtilen Belirsiz Alacak, – Ecrimisil – (Haksız İşgal Tazminatı) davası niteliğindeki dosyamızda, bilirkişi raporu doğrultusunda tespit edilen değere göre, tarafımızca dava değerini arttırmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere HMK.md.107 gereğince “Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.”

20.03.2019 tarihli dava dilekçemizde, Belirsiz Alacak olarak açmış olduğumuz ve HMK ‘nın 107.maddesi uyarınca dava değerini arttırma hakkımız saklı tuttuğumuz somut bu dava için Harca esas dava değeri tarafımızca 5.000,00 TL olarak talep edilmiş ve ileride yapılacak bilirkişi raporu doğrultusunda arttırmak üzere işbu dava açılmıştır. Ancak dosyamıza 25.07.2019 tarihinde ibraz edilen bilirkişi raporunda, dava konusu Ecrimisil Bedeli hesaplanmış ve dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönemsel ecrimisil hesabı yapılarak toplam Ecrimisil Bedeli 30.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Müvekkil davacıya ait olan taşınmazın haksız işgal edilmesi nedeni ile müvekkilin doğan zararının giderilmesi için talep edilmiş olan somut bu ecrimisil bedelinin Bilirkişi raporu doğrultusunda, dava değerinin artırımı yoluna gidilerek kalan miktarın talep edilmesi hasıl olmuştur. Bilirkişi raporunda 30.000 TL Ecrimisil Bedeli tespit etmiştir. Dava dilekçemizde 5.000 TL talep edilmiş olan ecrimisil bedelini, 25.000 TL arttırarak dava değerinin 30.000 TL üzerinden harç hesaplaması yapıldıktan sonra eksik kalan harç işbu dilekçemizle beraber yatırılacaktır. Bu hususta gereğinin yapılmasını talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen, ayrıca Sayın Mahkemeniz’ce resen gözetilecek nedenlerle;

İşbu Dava Değerinin Arttırılması talebimiz kabul edilerek ;

1-) Dava dilekçemizde 5.000 TL talep edilmiş olan ecrimisil bedelinin 25.000 TL arttırılması

2-) Dava değerinin 30.000 TL üzerinden harç hesaplaması yapılması (eksik kalan harç tarafımızca yatırılacaktır.)

Dava dilekçesinde açıklanan nedenler ve bilirkişi raporu doğrultusunda Dava değerini artırım dilekçemizin kabulü ile yukarıda artırımı yapılan ecrimisil alacağımızın ait olduğu yıllardan itibaren işleyecek yasal faizi ile, ayrıca vekalet ücreti ve yargılama gideri ile davalıdan tahsiline karar verilmesi, bu hususta gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. 03.03.2021

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Av. Ayşe Erdundar ( İzmir Barosu)

    GERÇEKTEN HARİKA BİR DİLEKÇE TABRİK EDERİM. ELİNİZE SAĞLIK.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir