Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi?

Başkasına Ait Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi 

Başkasına ait taşınmaz satış vaadi sözleşmesine konu edilebilir. Yani başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapmak mümkündür. 

Diyelim ki, satışı vaat edilen taşınmazın sözleşmenin noterde yapıldığı tarihte vaat eden (davalı) kişi adına tapuda kayıtlı olmaması sözleşmenin geçerliliğine etkisi yoktur. Sözleşme tarafları bağlar. Vaat alacaklısının yani davacının kendisine satışı vaat edilen taşınmazın başkasına ait olduğunu sözleşme sırasında bilmesinin de bir etkisi yoktur, başka bir deyişle davacının iyi niyetli olmadığına ilişkin davalı yanın savunmasına itibar edilemez.

Başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi

Yargıtay Kararı

Taşınmaz mal satış sözleşmesinin geçerli olması için, vaat edenin vaat ettiği taşınmaz malın sahibi bulunması gerekmez. Çünkü bu sözleşme borç doğuran bir akittir ve borç doğuran akitlerin konu yönünden sınırları kanunda gösterilmiştir. Malik olmak ise bu sınırlar içinde yer almamıştır. Satış vaadinde bulunan, satmayı vaat ettiği taşınmaz malın maliki değilse, aleyhine MK 642. maddesine (TMK m. 716) dayanılarak bir ifa davası açılamaz; bu dava imkansızlığı sebebiyle redde mahkumdur. Ancak vaadin yerine getirilmemesi sebebiyle lehine vaat edilen diğer taraf, BK 96, 106, ve 108 (TBK m. 112, 122 ve 125) maddelerine dayanarak eda davası açabileceği gibi, eğer kararlaştırılmışsa cezai şart dahi istemek hakkına haizdir.(Ol gaç, sge, sf. 187); Borçlandırıcı işlem niteliğinde bulunan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde kural olarak kişisel hak doğar. O nedenle taşınmaza satışı vaat edenin malik olması gerekli değildir. Bir kimse bir başkasının taşınmazı için de satış vaadinde bulunabilir. Mülkiyetini henüz kazanmadığı taşınmaz yönünden de durum böyledir…” (13. HD. 14.12.1981-6350/8132)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir