Acele Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna Beyan

Acele Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna Beyan

Şehir ismi () ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

 

DAVALILAR            : 

 

VEKİLİ                       :   Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

ADRES                      :   

 

DAVACI                     :  Karayolları Genel Müdürlüğü

VEKİLİ                       :  Av.

KONUSU                   :    Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR            

1-) Yukarıda numarası yazılı dosyaya sunulan 07/06/2017 tarihli bilirkişi raporu ile müvekkillere ait arsa için kıymet takdiri yapılmıştır. İşbu bilirkişi raporunda belirlenen m2 birim fiyatı rayicin çok altındadır. Taşınmazın olduğu bölgede serbest piyasada arsa m2 birim fiyatları en az 2.000 TL olarak alıcı bulmaktadır. Ayrıca arsa üzerinde yer alan muhdesata ilişkin değerler de rayicin altındadır.

2-) Bilirkişi raporunda B ile gösterilen arsanın kamulaştırılan bölümünde sondajı müvekkiller tarafından yaptırılmış 150 m derinliğinde bir su kuyusu bulunmaktadır. Bilirkişi raporunda bu su kuyusundan bahsedilmemiştir. Müvekkiller tarafından açtırılan bu su kuyusunun maliyetinin de hesap edilerek kamulaştırma bedeline eklenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen derinlikte bir su kuyusunun sondaj maliyeti yaklaşık 200.000 TL’dir..

 

NETİCE VE TALEP         :    Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde, eksik inceleme ile hazırlanan ve rayiç fiyatları yansıtmayan bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi ve  itiraz ettiğimizi saygılarımla ve vekaleten beyan ederim.    

                                                                                                     

                                                                                                                Davalılar Vekili

                                                                                       Av.

EK : Vekaletname.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir