Tapu Tescili Ne Demektir?

Tescil Ne Demektir?

Taşınmaz üzerinde bir ayni hakkın doğumu ya da devri amacıyla yetkili tapu sicil memuru tarafından tapu kütüğüne yapılan kayıttır. Eş deyişle tescil; taşınmaz mülkiyetinin intikali için aranılan bir tapu sicil istemidir.

Yasal istisnalar dışında (TMK md 705/2) tescil yapılmadıkça taşınmaz mülkiyeti kazanılamaz.

Hangi Haklar Tapuya Tescil Edilir?

TMK md 1008: “Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir:

  1. Mülkiyet,
  2. İrtifak hakları ve taşınmaz yükleri,
  3. Rehin hakları.

Kamunun kullanmasına özgülenen ve özel mülkiyet konusu olmayan kamu
taşınmazları, onlarla ilgili ve tescili gerektiren bir ayni hak olmadıkça tapu kütüğüne kaydedilmezler.

Örneğin Adana’da yer alan Seyhan Tapu Müdürlüğü’nde yukarıda yazılı işlemleri yapabilirsiniz. Tapu-gayirmenkul avukatı Saim İNCEKAŞ tapuya tescil işleminin tescil sahibini tam anlamıyla koruduğunu ifade etmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.