Tapu Haczi Müzekkere Örneği

Borçluya ait herhangi bir tapu kaydının bulunup bulunmadığının öğrenilmesi için ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılır. Bu müzekkere İcra Müdürlüğü’nce yazılır ve tapuya gönderilir. İcra Müdürlüğü’nden tapuya müzekkere yazılması istenir.

Tapu Taşınmaz Haciz Müzekkere Örneği -1-


T.C

ADANA

1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/

ÇUKUROVA  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

            ADANA

ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :
TAPU KAYDI :

BORÇ MİKTARI

:

Yukarıda yazılı alacağın tahsili için borçlu ’ın adına kayıtlı olması halinde taşınmaz üzerine HACİZ KONULMASINA  ayrıca taşınmaz üzerinde görülen diğer TAKYİDATLARIN ÇIKARTILARAK bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden  Müdürlüğümüze dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

                      Adana 1.İcra Müdürü

Tapu Haczi Müzekkere Talep Örneği -2-

ADANA ( )  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

                         

DOSYA NO:

 Borçlu ……………………. hakkında UYAP ortamından yapılan sorgulamada üzerine kayıtlı taşınmaz var olduğu tespit edilmiştir, ancak taşınmaz bilgileri tespit edilememiştir. Bu nedenle borçlu adına kayıtlı taşınmazın ada, pafta ve parsel numaralarının tespitinin yapılarak TAPU KAYITLARI ÜZERİNE HACİZ KONULMASINI ve ilgili Tapu Müdürlüğüne müzekkerenin uyap üzerinden KEP ile gönderilmesini, talep ederim…./…/….

Alacaklı Vekili

Taşınmaza Haciz Koyma Talebi -3-

T.C.

ADANA 9. İCRA DAİRESİ

DOSYA NO:…..

İLGİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜ UNVANINI (“ADANA SEYHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ” GİBİ) YAZIN

ALACAKLI :

VEKİLLERİ   :

BORÇLU       :

BORÇ MİKTARI :

TAPU KAYDI : Haczedilecek taşınmazın tapu kayıt bilgilerini yazın.                                                              

Borçlunun dosyamız borcundan dolayı, yukarıda kayıt bilgileri belirtilen ve tarafınızdan saptanacak başkaca taşınmaz mallarının kayden haczi ile varsa taşınmazlar üzerinde görülen diğer takyidatın nitelik ve miktarlarını da içerecek şekilde kayıt örneğinin istenmesine, tapu sicilinde bulunan tüm ilgililerin isim ve adresleri ile adresi bulunmayan ilgili var ise adresinin bulunmadığı hususunun bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Dairemize bilgi verilmesi rica olunur.                                                         

ADANA 9. İcra Müdür Yrd.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.