Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

8.3.1984 tarihinde yürürlüğe giren “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı bütün yapılara düzenleme getirilme amaçlanmış ve 3290 sayılı kanunla değişik “Tapu Verme” kenar başlıklı 10. maddesinin (a) bendi ile de:

“Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, İl Özel İdaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığını tapu sicilinin beyanlar hanesinde göstererek ilgilisine tapu tahsis belgesi” verilir.

Anılan maddeye göre verilen tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi olmayıp yalnızca fiili kullanmayı belirleyen ve ilgilisine kişisel hak sağlayan bir zilyetlik belgesidir.

2981 sayılı Kanunda, tahsis edilip sonradan hak sahibine tapusu verilmeyen yerlerin tapu kaydının iptal ve tescili istenebilir.

2981 sayılı Kanunun 9/b ve 10/a maddelerince tapu tahsis belgesi tapu kaydı mahiyetinde değildir. Bu tür belgelerin zilyetliğin ispatına yarayan belgelerden olduğu kabul edilir. Tapu kayıtlarının aksine, taşınmaz üzerinde tek başına aleniyet/açıklık sağlamazlar.

Tapu tahsis belgesi özellikle Adana şehrimizde yapılan gecekondu sahiplerinin başvurduğu bir usuldür. Adana tapu ve gayrimenkul avukatı Saim İNCEKAŞ tapu tahsis belgelerinin toplumda denkleştirici bir rolü olduğunun altını çizmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.