Tapu Sicil Müdürlüğüne hüküm özetinin gönderilmesine de karar verilmesi gerekmez- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Tapu Sicil Müdürlüğüne hüküm özetinin gönderilmesine de karar verilmesi gerekmez

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Davacının talebi, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine ilişkin olup, mahkemece bu konuda karar verilmiş olmakla birlikte, hüküm özetinin İcra İflas Kanunun 28. madde uyarınca tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine de karar verilmesi doğru görülmemiş ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeninden yargılamayı gerektirmediğinden; bozma sebebi yapılmamış, hükmün bu kısmının düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir (HUMK md. 438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. paragrafına hükümden tamamen çıkarılmasına; hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer yönlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, (Y2HD, 03.07.2015, E. 2015/7985, K. 2015/14427)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.