Tapu müdürlüğünün talebi hukuken veya fiilen yerine getiremediği belgelendirilmedikçe malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki yararı yoktur- Yargıtay Kararı

Tapu müdürlüğünün talebi hukuken veya fiilen yerine getiremediği belgelendirilmedikçe malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki yararı yoktur

Dava tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına ilişkin olup, 26.03.2014 tarhinde açılmıştır. Türk Medeni kanununun 194. maddesinin 3. fıkrası, 06.02.2014 tarihli 6518 sayılı Kanunla değiştirilmiş, yapılan değişiklikle aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebileceği kabul edilmiştir.

Bu değişiklik, 6518 sayılı Kanun 19.02.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmakla aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Anılan yasal değişiklikten sonra tapu müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine getiremediği belgelendirilmedikçe, malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasım doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki yaran yoktur. Çünkü aynı sonucu tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruyla elde etmesi imkan dahilindedir.

Davacının dava açmakta hukuki yaratının bulunması dava şartı (HMK.md.115/l-h) olup, davamn her aşamasında taraflarca ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın hakim tarafından kendiliğinden gözetilir (HMK.md. 115/1). O halde davanm hukuki yararının bulunmadığından usulden reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan esasına girilip kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 15.06.2015, E. 2015/5733, K. 2015/12633)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 09:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.