Tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına ilişkin istek taraf teşkili sağlanmadan duruşmasız incelenemez- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına ilişkin istek taraf teşkili sağlanmadan duruşmasız incelenemez

Davacı, davalı eşine ait İstanbul, Başakşehir İlçesi, Altınşehir 4803 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan dört katlı binanın 2.katındaki meskenin tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasını istemiştir.

İstek, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesine dayanmaktadır. İsteğin değişik işlerden bulunmadığı gözetilerek Esas Defterine kaydı ile (Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği md.7,21.) davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek, taraf teşkilinin sağlanması (HUMK.md.73) taraflardan delillerinin sorulup göstermeleri halinde toplanması ve ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan, isteğin duruşmasız incelenmesi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 11.05.2011, E. 2010/18764, K. 2011/8256.)

Tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına ilişkin istek taraf teşkili sağlanmadan duruşmasız incelenemez

Taraf teşkili kamu düzeni ile ilgilidir. Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklan ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamalan dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir. (6100 sayılı HMK.27.madde- H.U.M.K. 73.madde)

Aile konutu şerhi konulması istenilen taşınmazda, dava tarihi itibariyle, davalı koca dışında diğer mirasçılar Hüsniye ve Şükran da iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Taşınmazda davalı kocanın haricinde pay sahibi olduğu anlaşılan Hüsniye ve Şükran’ın davaya dahil edilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan, mahkemece resen gözetilmesi gereken taraf teşkili sağlanmadan davanın esasına girilerek eksik hasımla yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 10.10.2013, E. 2013/3087, K. 2013/23370)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.