Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına ilişkin istek taraf teşkili sağlanmadan duruşmasız incelenemez- Yargıtay Kararı

Tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına ilişkin istek taraf teşkili sağlanmadan duruşmasız incelenemez

Davacı, davalı eşine ait İstanbul, Başakşehir İlçesi, Altınşehir 4803 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan dört katlı binanın 2.katındaki meskenin tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasını istemiştir.

İstek, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesine dayanmaktadır. İsteğin değişik işlerden bulunmadığı gözetilerek Esas Defterine kaydı ile (Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği md.7,21.) davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek, taraf teşkilinin sağlanması (HUMK.md.73) taraflardan delillerinin sorulup göstermeleri halinde toplanması ve ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan, isteğin duruşmasız incelenmesi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 11.05.2011, E. 2010/18764, K. 2011/8256.)

Tapu kaydına aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına ilişkin istek taraf teşkili sağlanmadan duruşmasız incelenemez

Taraf teşkili kamu düzeni ile ilgilidir. Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklan ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamalan dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir. (6100 sayılı HMK.27.madde- H.U.M.K. 73.madde)

Aile konutu şerhi konulması istenilen taşınmazda, dava tarihi itibariyle, davalı koca dışında diğer mirasçılar Hüsniye ve Şükran da iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Taşınmazda davalı kocanın haricinde pay sahibi olduğu anlaşılan Hüsniye ve Şükran’ın davaya dahil edilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan, mahkemece resen gözetilmesi gereken taraf teşkili sağlanmadan davanın esasına girilerek eksik hasımla yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 10.10.2013, E. 2013/3087, K. 2013/23370)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 14:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.