Tapu İsim Tashihi Dava Dilekçesi Örneği

Tapu İsim Tashihi Dava Dilekçesi Örneği


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACILAR            :

1-

2-

DAVACILAR VEKİLİ  : Adana Tapu-Gayrimenkul Avukatı Saim İNCEKAŞ

                                                                                                

DAVALI                     : ……… Tapu Sicil Müdürlüğü

DAVA KONUSU        : Tapuda İsim Tashihi.

AÇIKLAMALAR         :

 1-Tapuda kayıtlı, …….. Merkez  ilçesi ……… Mah. 3759 Ada, 9 Parsel ve taşınmazda, malik ………… kızı olan tapu kaydındaki isminin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesi için (……………)  ………. 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin …… E. sayılı dosyasıyla 05.06.2015 tarihinde …… Tapu Müdürlüğü’ne idari başvuru yapmamız gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

2- …….. Tapu Müdürlüğü’ne yapılan idari başvuru reddedilmiş ve ret kararına karşı ……… Tapu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz edilmiştir. ……… 1. Sulh Hukuk mahkemesi ……… E. sayılı derdest olan davasının 22.03.2016 tarihinde yapılan duruşmasında ……… Tapu Bölge Müdürlüğü’ne yapılan itirazın reddi durumunda tapuda isim tashihi davası açılması konusunda tarafımıza süre verilmiştir. İtiraz başvurumuz …….. Tapu Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2016 tarihli yazısı ile reddedilmiştir.

3-İş bu nedenle ……… 1. Sulh Mahkemesi’nin tapuda isim tashihi için verilen sürede taşınmaz maliki ……………. kızına ait olan ve tapuda malik adının nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesi için …………. (olarak tashih edilmesi, tapuda yapılacak işlemler dolayısıyla bu düzeltmenin yapılması için bu davayı açma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                 : Nüfus Kayıtları, tapu kayıtları, tanık ve diğer resmi kayıt ve sair belgeler.

NETİCE-İ TALEP : 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle ve yine yukarıda 3759 Ada 9 parsel ve taşınmaz numaralarını belirttiğimiz tapu kayıtlarında ………. kızı olarak gözüken tapu kaydındaki ismin …………. olarak düzeltilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.20.04.2016

         Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.