Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap Dilekçesi

Haz 10, 2019 | DİLEKÇELER, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

T.C.

ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

ESAS NO                          :

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI                            :

VEKİLİ                              : Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                                : X E. Sayılı dosyanıza cevap dilekçemizin arzıdır.

AÇIKLAMALAR              :

Davacı tarafça Ankara iliMamak ilçesi peyamisafa mah. 9221 ada 3 parselde kat irtifaklı371.sk no:3/14numaralı bağımsız bölümün davalı olan müvekkil …..’ye, davacının iradesi ve rızası olmadan devredildiğini, bu nedenle tedbir talepli olarak tapu tescil ve iptal davası açılmıştır.

Davacı taraf dilekçesinde C…….isimli emlakçı ile Aysun adında bir şahıs aracılığı ile tanıştığını beyan etmiştir. Davacı bu şahıs ile daha sonra görüşmüş ve yeni bir ev almak üzere anlaşmıştır.11.10.2017 tarihinde de C……ve Müvekkil C…..i’nin de olduğu devir işlkemi mamak tapu müdürlüğünde gerçekleşmiştir. Davacı burada emlakçının kendisine “ biz bütün işlemleri hallettik, sadece sizin imza atmanız kaldı, görevli memur size bir şey soracak olursa biz her şeyi hallettik diyeceksin” dediğini belirtmiştir. Ayrıca tapu görevlilerinin de davacıya satışla, ilgili hiçbir şey sormadığını belirtmiştir. Burada itirazlarımız şöyle ki;

Davacı bir görüşme ile tanıdığı bir emlakçıya hiçbir sebep ve gerekçe yokken bu kadar güvenmesi, onun dediğini harfiyen yapması, küçük bir alışveriş yaparken bile defalarca kontrol ettiğimiz halde büyük bir meblağ olan ev alım satım işinde hiç sorgulamadan, okumadan imza atması hiç inandırıcı değil ve hayatın olağan akışına aykırıdır.

Tapu görevlilerinin de günde birçok işlem yapması, tarafların kendi aralarında anlaştıklarını beyan etmesi gibi nedenlerle soru sormamaları normaldir.

Davacının ilkokul 3 terk olması veya müdürlüğün kalabalık olması davacının evrakı okumasına veya dikkat etmesine engel bir durum değildir. Böyle bir durum olsa tapuda hiçbir işlem yapılamaz veya yapılan her işlem geçersiz olur.

Davacı dilekçesinde müvekkili tanımadığını evini satmasını gerektirecek bir durum olmadığını beyan etmiştir. Ancak satış işlemi için müvekkili tanıması şart değildir. Zaten olayda da müvekkil ile davacı arasında satış ilişkisinin kurulmasında emlakçı aracılık etmiştir.

Davacının ailevi durumdan kaynaklanan ve eşinden kendisine devri gerçekleşen tapu işlemleri yönünden müvekkil canan ileri’yi ilgilendiren bir durum yoktur. Tapu kaydı üzerinde satışa engel ne bir şerh ne bir kayıt vardır. Dolayısıyla davacı tarafın iddia ettiği üzere taşınmaz üzerinde hukuki tasarruf yapma yetkisinin olmadığı itirazı yersizdir.

Müvekkil bu olayda ev sahibi olmak istemiş, emlakçı ile konuşmuş ve emlakçının da aracılığı ile bu eve müşteri olmuş ve evi almıştır. Müvekkil bu olayda hiçbir kötü niyet ile hareket etmemiştir. Müvekkil yalnızca tapu kayıtlarına güvenerek hareket etm,iş ve taşınmazı satın almıştır Dolayısıyla dava konusu olayda davacının, müvekkilin kötü niyetle hareket ettiği yönündeki iddiaları da yersizdir. Bu nedenle ispatlanamayan davanın reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle; davacı tarafındanmüvekkil aleyhine yönetilen haksız ve hukuka aykırı davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap Dilekçesi

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.