Tapu İptal Tescil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz

Ağu 24, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Tapu İptal Tescil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Nasıl Olmalıdır?

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO: 

DAVALI                      :

VEKİLİ                       : 

ADRES                       : 

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :

ADRES                       :

KONU                         :BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZLARIMIZ VE DOSYAYA BEYAN HK.

AÇIKLAMALAR         :

DOSYAYA BEYAN HAKKINDA:

Müvekkil ile davacı arasında X tarihinde yapılan arsa satış senedi hükümsüzdür. Zira arsa satış senedine göre satılan taşınmazlar yarısı davacıya diğer yarı hissesi ise müvekkilin oğlu X ya satılmıştır. Arsa satış senedinde ELDEN TESLİM EDİLDİĞİ BELİRTİLMİŞ OLSA DA MÜVEKKİLİM DAVACIYA GÜVENMİŞ OLUP PARAYI ALMADAN ÖNCE TUTANAK İMZA ALTINA ALINMIŞTIR. Ancak akabinde para müvekkile ÖDENMEMİŞTİR. Müvekkil davacıyı oğlu X’ nın arkadaşı olmasından dolayı tanıdığından ve ondan gelen güven duygusundan dolayı parayı almadan tutanağı imzalamıştır. Bedeli müvekkile ödeneceği söylenerek imzası alınmış ancak ödeme yapılmamıştır. Yani davacının iddia ettiği gibi davacı edimini yerine getirmemiştir. Davacı, müvekkilin oğlunun arkadaşı olmasını kullanarak müvekkilin iradesini sakatlamıştır.

İş bu iddiamız dikkate alınmadan tanıklarımızın dinlenilmeden alınan bilirkişi raporuyla adil yargılanma hakkı ve savunma hakkımız ile hukuki dinlenilme hakkımızın kısıtlandığı ve bu sebeple hukuka aykırı bir rapor alındığı açıkça gösterilmektedir.

Öte yandan X tarihli duruşmanın 1 nolu ara kararında davacı tarafa gider avansının ödenmesi için 2 haftalık kesin süre verilmiştir. ANCAK DAVACI İŞ BU GİDER AVANSINI X TARİHİNDE ÖDEMİŞ VE 2 HAFTALIK KESİN SÜREYİ GEÇİRMİŞTİR. X TARİHLİ DURUŞMANIN ARA KARARINDA KESİN SÜRE İÇERİSİNDE GİDER AVANSININ YATIRILMAMASI HALİNDE KEŞFE GİDİLMEYECEĞİ HATIRLATILMASI VE GİDER AVANSININ DA İŞ BU SÜRE ZARFINDA YATIRILMAMASINA RAĞMEN KEŞFE GİDİLMİŞ VERİLEN ARA KARARA UYULMAMIŞ HAKKA HUKUKA AYKIRI HAREKET EDİLMİŞTİR.

 

HMK UYARINCA KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMİ, SÜRESİNDE YAPMAYAN TARAFIN, O İŞLEMİ YAPMA HAKKI ORTADAN KALKAR. Gider avansı HMK 114.maddeye göre dava şartıdır. DAVA ŞARTI KESİN SÜREDE YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR. YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUCU DAVACIYA İHTAR EDİLMESİNE RAĞMEN KEŞFE GİDİLMİŞ HUKUKA AYKIRI HAREKET EDİLMİŞTİR. ANCAK ASIL YASAYA UYGUN OLARAK YAPILMASI GEREKEN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDEDİLMESİDİR.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZLARIMIZ:

Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dava dosyası ile ilgili olarak düzenlenerek dosyaya sunulan X tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız aşağıdaki gibidir. Şöyle ki;

Yapılan bilirkişi raporu teknik bilgi ve verilerden uzak hatalarla doludur. Bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu yerin değer tespiti yapılmış ancak bu değerin neye göre belirlendiği belirtilmemiştir. Emsal bir araştırma yapılmamıştır. Öte yandan çevresinin ruhsatsız kaçak yapılar yani gecekondularla olan bir yerleşim alanı olduğu belirtilmesine rağmen iş bu yer için m2 için fahiş bir bedel belirtilmiştir. Bu bedelinde neye göre hangi esaslara dayanılarak belirlendiği belirtilmemiştir. Üstelik taşınmazın bulunduğu bölge su havzasıdır. Ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel bakımdan üstün olana merkezlere uzak olduğu da bilirkişi raporunda değinilmemiştir.

 Bilirkişi raporunda emsal değer belirlenmemiştir. Oysa taşınmazın çevresindeki emsal taşınmaz değer, belediyenin vermiş olduğu değer araştırılmadan öte yandan iş bu taşınmazın su havzasında bunduğu ve konumu dikkate alınmadan değer tespiti usullere aykırı olmuştur. İş bu raporun alınmasındaki amaç teknik bilgi gerektirmesidir. Ancak teknik bilgi olmaksızın herhangi bir gerekçe ve emsal değer gösterilmeksizin iş bu yerin değeri şu kadardır denilmesi adaleti getirmemiştir.

Tüm bu sebeplerde gider avansının dava şartı nedeniyle kesin süre içerisinde yatırılmaması sebebiyle davanın reddini mahkeme aksi kannatte ise iş bu raporu kesinlikle kabul etmediğimizi dava konusu yerin bedelinin yeniden yasalara uygun teknik bilgilere yer verilerek bilirkişi raporu alınmasını arz ve talep ederiz.

      Davalı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.