Tapu dairesine yapılacak başvuru üzerine aile konutu şerhi konulabileceği gibi aile mahkemesinde açılacak dava ile de talep edilmesi mümkündür- Yargıtay Kararı

Tapu dairesine yapılacak başvuru üzerine aile konutu şerhi konulabileceği gibi aile mahkemesinde açılacak dava ile de talep edilmesi mümkündür

Dava, Türk Medeni Kanununun 194.maddesi uyarınca aile konutu şerhi konulmasına ilişkindir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir (TMK. md. 194/3).

Eşin, tapu dairesine yapacağı başvuru üzerine aile konutu şerhi konulabileceği gibi, aile mahkemesinde açılacak dava ile de talep edilmesi mümkün olduğu halde, bu yön nazara alınmadan hukuksal olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 02.05.2011, E. 2010/18366, K. 2011/7492.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 13:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.