Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tapu Beyanı/Tapu Siciline Beyan

TMK md 1012 ve Tapu Sicil Tüzüğü m. 52 ile 56 hükümlerinde tapu siciline beyan olarak bazı hususların nasıl yazılacağı düzenlenmiştir.

“(1) Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır.

(2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukuki veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti halinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda resen belirtilir” (m. 52)

“(1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır.

(2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir.

(3) 23.6.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır” (m. 53)

Beyanlar, şerh ve tescilden farklıdır. Kütüğün beyanlar hanesine işlenen kayıt, kural olarak ne bir ayni hak tesis eder, ne de kişisel bir hakkı güçlendirmeye yarar.

Beyanların işlevi (fonksiyonu) taşınmazla ilgili bazı fiili veya hukuki durumlara ya da var olan bazı haklara “aleniyet” sağlamaktan ibarettir. Örneğin 3402 s. KK m. 19/2 de yer alan “muhdesatın beyanlar hanesinden gösterilmesi” hususu kişiye herhangi bir hak vermez. Yalnızca fiili durumun belirtilmesi olup, muhdesat sahibi yararına sürekli ayni bir hak meydana getirmez.

Yani bu beyan kaydı, muhdesatın aidiyeti konusunda aleniyet ve kanıtlama kolaylığı sağlar. Adana Barosu’na kayıtlı olarak görev yapmakta olan Avukat Saim İNCEKAŞ; tapuya siciline düşülen beyanların herhangi bir uyuşmazlıkta aydınlatıcı rol üstlendiğini belirtmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.