Tapu Beyanı/Tapu Siciline Beyan

Eki 15, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

TMK md 1012 ve Tapu Sicil Tüzüğü m. 52 ile 56 hükümlerinde tapu siciline beyan olarak bazı hususların nasıl yazılacağı düzenlenmiştir.

“(1) Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır.

(2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukuki veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti halinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda resen belirtilir” (m. 52)

“(1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır.

(2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir.

(3) 23.6.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır” (m. 53)

Beyanlar, şerh ve tescilden farklıdır. Kütüğün beyanlar hanesine işlenen kayıt, kural olarak ne bir ayni hak tesis eder, ne de kişisel bir hakkı güçlendirmeye yarar.

Beyanların işlevi (fonksiyonu) taşınmazla ilgili bazı fiili veya hukuki durumlara ya da var olan bazı haklara “aleniyet” sağlamaktan ibarettir. Örneğin 3402 s. KK m. 19/2 de yer alan “muhdesatın beyanlar hanesinden gösterilmesi” hususu kişiye herhangi bir hak vermez. Yalnızca fiili durumun belirtilmesi olup, muhdesat sahibi yararına sürekli ayni bir hak meydana getirmez.

Yani bu beyan kaydı, muhdesatın aidiyeti konusunda aleniyet ve kanıtlama kolaylığı sağlar. Adana Barosu’na kayıtlı olarak görev yapmakta olan Avukat Saim İNCEKAŞ; tapuya siciline düşülen beyanların herhangi bir uyuşmazlıkta aydınlatıcı rol üstlendiğini belirtmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.