Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tanıma Tenfiz Davasında Apostil Eksikliği Tamamlatılmalıdır – Yargıtay Kararı: Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/1014, K. 2018/775

Tanıma Tenfiz Davasında Apostil Eksikliği Tamamlatılmalıdır – Yargıtay Kararı


“Yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizine karar verebilmek için, yabancı mahkeme kararının, o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış tercümesinin, ilamın kesinleştiğini gösteren o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı
veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur (5718 s. MÖHUK md 53/1).

Dilekçeye eklenmemişse, dava sırasında bu eksikliğin tamamlanmış olması gerekir. Dosya içerisinde yabancı mahkeme ilamının kesinleştiğini gösteren o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin bulunmadığı gibi apostil şerhinin tercümesi de bulunmamaktadır. Bu bakımdan davacıya ilamın kesinleştiği gösteren o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi ve apostil şerhinin tercümesini sunmak için uygun süre  verilmeli, eksiklik bu şekilde tamamlanmalı, bundan sonra işin esası incelenmelidir. Bu yapılmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/1014, K. 2018/775

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.