Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tanıkların dinlenmesi konusunda verilen ara kararların ve kesin sürenin taraflarda duraksamaya neden olmayacak açıklıkta olması gerekir- Yargıtay Kararı

Tanıkların dinlenmesi konusunda verilen ara kararların ve kesin sürenin taraflarda duraksamaya neden olmayacak açıklıkta olması gerekir

Davalı kadın 03.03.2014 tarihli cevap dilekçesi ile Şükran Keçeci ve Sevim Kalkan’ı adreslerini de belirtmek suretiyle tanık olarak bildirmiş, yine bu dilekçede tanık olarak belirttiği Süleyman Kozan’m tebligat adresine ilişkin ise bir açıklama yapmamıştır. Mahkemece davalının da hazır bulunduğu 21.05.2014 tarihli ön inceleme duruşmasında adresi bulunmayan tanığın adresinin bildirilmesi için davalıya kesin süre verilmiş, adresi bulunan tanıklarla ilgili ise “talimat gibi işlemlerin yapılmasına, masrafın davalı tarafından yatınlan/yatırılacak delil avansından karşılanmasına” karar verilmiş, davalı tarafından tanık Süleyman Kozan’ın tebligat adresi kesin süre içerisinde bildirilmediği gibi delil avansı da yatırılmamıştır.

Tanıkların dinlenmesi konusunda verilen ara kararların ve kesin sürenin taraflarda duraksamaya neden olmayacak açıklıkta olması gerekir. Mahkemece davalı tanıkları Şükran Keçeci ve Sevim Kalkan’ın dinlenmeleri konusunda gerekli delil avansının yatırılması konusunda davalıya verilen bir kesin süre bulunmadığı gibi; tanık dinleme giderlerinin miktarı da ara kararında açıkça gösterilip bildirilmemiştir.

Tarafın tanığını duruşmaya getirme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu nedenle, davalının bildirdiği ve dinlenmelerinden açıkça vazgeçmediği tanıklan Şükran Keçeci ve Sevim Kalkan’ın dinlenmeleri amacıyla davalıya 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 324. maddesi uyannca delil avansını yatırması için verilecek kesin süre sonrası masraf yatırdığı takdirde, bu tanıklan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240. ve devamı maddeleri uyarınca dinletme imkanı tanınması ve toplanan diğer delillerle birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu, davalının hukuki dinlenilme hakkına (HMK.m.27) aykırı olarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 14.09.2015, E. 2015/1642, K. 2015/15788)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 18:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.