Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunmamışsa tarafa adres gösterilmesi için işin niteliğine uygun kesin süre verilir- Yargıtay Kararı

Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunmamışsa tarafa adres gösterilmesi için işin niteliğine uygun kesin süre verilir

Davalı-karşı davacı, delil listesinde S. Karabıyık’ı tanık olarak göstermiş ve adresini bildirmiştir. Adı geçen tanığın adresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle talimat evrakı bila ikmal dönmüş, mahkemece de 04.09.2014 tarihli celsede; “taraflara tanık adreslerini bildirmeleri ve yanlış adres bildirildiği takdirde o tanığı dinletmekten vazgeçmiş sayılacaklarının ihtar edildiği” gerekçe gösterilerek davalı-karşı davacı tarafın yeniden adres bildirme veya gelecek celse hazır etme talebini reddetmiştir.

“Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunmamışsa tarafa adres gösterilmesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır” (HMK m 240/3). O halde mahkemece tanık listesi ve adresleri bildirildikten sonra adresin yanlış veya eksik verilmesi halinde kesin süre verilmesi gerektiği gözetilmeden, henüz tanıklara tebligat çıkartılmadan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240/3. maddesi yanlış yorumlanmak suretiyle önceden yapılan ihtarata dayanarak davalı-karşı davacı tanığı S. Karabıyık dinlenmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.09.2015, E. 2015/1856, K. 2015/15927)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 18:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.