Mahkemeye Tanık Bildirme Dilekçesi-Tanık Listesi Sunma Dilekçesi

Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi -1-

             ADANA  …. İŞ  MAHKEMESİNE

DOSYA NO                      :

DAVACI                            :

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                              

                              

KONU                   : Mahkemenizde görülmekte olan…………….esas numaralı dosya kapsamında tanıklarımızın bildirilmesi ve HMK gereği tanık dinletilecek konuların sayın mahkemeye sunulması hakkındadır.

Tanıklar:

1-)………………………..

Tanık …………………….. davacının müvekkil şirkette çalıştığı dönemde açma-kesme koordinatörü olarak görev yapmaktaydı. Tanık………………….’ın, davalıya ödenen ücretler, davalının çalışmaya başladığı tarih ve çalışmanın ne kadar sürdüğü, davalının işten ayrılması ve işten ayrılırken ihbar öneline uyup uymadığı vs. hususlarında dinlenilmesini talep ediyoruz.

                                                                        DAVACI VEKİLİ

Tanık Listesinin Mahkemeye Bildirilmesi Dilekçesi -2-

 ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                    : 2019/1

SANIK                          

MÜDAFİİ                       : Av. 

MÜŞTEKİ                     

KONU                            : Tanık listemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR             :

16.04.2019 tarihli celsede 4 numaralı ara karar uyarınca tanıkBeytullah MADEN’in bildirilmesi konusunda tarafımıza 10 günlük süre verilmiştir. İlgili ara karartanıkBeytullah MADEN’in adresi sayın mahkemenize arz olunur.

1- Beytullah MADEN-

Adil Dilmen Mah. TankPalet evleri 1202. Sok. E/Blok Daire:4
                                                                                     Erenler/SAKARYA

16.04.2019 tarihli 4 numaralı ara karar uyarınca tanıkBeytullah MADEN’in adresi sayın mahkemenize arz olunur.

                   Davalı Vekili 

Av. Saim İNCEKAŞ

Tanık Listesi Dilekçesi -3-

ADANA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    : 
DELİL VE TANIK
LİSTESİNİ
SUNAN (SANIK)
           :
 
VEKİLİ                     : 
DAVACI                       : 
KONU                       :Delil ve Tanık Listesinin Sunulması İstemimizden İbarettir
SUÇ                           :Markalar Kanununa Muhalefet
DAVA DEĞERİ        :…………….. TL
AÇIKLAMALAR    : 
  1. Mahkemenizde görülen davanın ve devam etmekte olan duruşmasında verilen arar karar ile tarafımıza delillerimizi bildirmek üzere süre verilmiştir.
  2. Bu çerçevede delillerimizi ve tanık listemizi sunuyoruz. Delillerimizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmelerine, delillerin ilgili daire ve kurumdan istenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLERİMİZ              :

1-Tanık beyanları

2-Türk patent Enstitüsü kayıtları

3-……….Sanayi ve Ticaret Odası kayıtları

4-……….Vergi Dairesi Kayıtları

5-Bilirkişi incelemesi

TANIKLARIMIZ              :

1-Adı ve Soyadı, Adres

2-Adı ve Soyadı, Adres

3-Adı ve Soyadı, Adres

HUKUKİ SEBEPLERİ   :  CMK. md. 177 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU              :  Yukarıda sunmuş olduğumuz delil listemizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

Sanık Vekili

Av.

Aile Mahkemesi Tanık Listesi Dilekçesi -4-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No                   : 2016/……. Esas

Davacı                        : 

Vekilleri                    : Av. 

Konu                          : Tanıklarımızın bildirilmesidir.

 

Açıklamalar               :

Dava dilekçemiz ile delillerimizi bildirilmiş olmakla birlikte delillerimiz arasında sayılan tanıklarımızın isim ve adresleri aşağıda Sayın Mahkemenize sunulmaktadır.

 

Tanıklarımız              :

1.                                                                        

( Tanıklarımızı, müvekkilimizin evlilik içerisinde bir koca olarak yükümlülüklerini yerine getirdiği, eşine sevgi saygı ve sadakat ile yaklaştığı, eşinin maddi tüm isteklerini her zaman yerine getirdiği fakat buna karşılık davalı eşin cinsel yükümlülüğünü ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği (temizlik, yemek, kadınlık vs.) hiçbir sorumluluğu yerine getirmediği ve dilekçelerimizde belirttiğimiz diğer hususlarda dinletmek istiyoruz.)

Mahkemeye saygıyla arz olunur.01.01.2017

Davacı Vekili

Av.

Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi -5-


ADANA ( ) ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ESAS NO                     : 

DAVACI                      :

ADRESİ                       :

                                     

DAVALI                       :

ADRESİ                       :

KONU                          : Tanık Listemizdir.

TANIKLARIMIZ

1

Adı Soyadı               :

Adresi                     :

Ne Konuda

Tanıklık Yapacağı     :

2

Adı Soyadı               :

Adresi                     :

Ne Konuda Tanıklık

Yapacağı                 :

3

Adı Soyadı               :

Adresi                     :

Ne Konuda Tanıklık

Yapacağı                 :

                                     Saygılarımızla…

 

                         DAVACI

(Adı, Soyadı ve İmza)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yorumlar (1)

Merhaba cekismeli bosanma dvam var karsi taraf iki mahkedir listesinde olan bazı şahitleri çıkarıyor.dogrulari söyleyeceği için buna hakkı varmidir

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.