DİLEKÇELER

Mahkemeye Tanık Bildirme Dilekçesi-Tanık Listesi Sunma Dilekçesi

Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir.

Ek olarak güncel HMK değişikliği ile artık ön incelemeye kadar tüm delillerin mahkemeye sunulması gerekiyor. Bunu gözden kaçırmanız davanın seyrini değiştirir, dikkat edin. Ön inceleme olmadan sulh olma ihtimali bilinemeyecektir. Tanık listesi açısından uyuşmazlık mahkeme huzurunda belli olmadan “tanıklarını sun dayatması” yargılamada maddi gerçeğe ulaşmak amacına aykırıdır. Yargıtayın bu aykırılığı çözeceği kanaatindeyiz… Uygulamada taraflardan birisi diyelim ki X ve Y tanıklarını sundu; diğer taraf bu isimleri görüp durumu kişisel algılayıp tanık sayısını çoğaltarak sulh olma ihtimalinden tamamen uzaklaştırmaktadır. Bu durumu özellikle avukat meslektaşlar çok kez yaşamıştır. Kanun eleştirisini bir kenara bırakıp tanık listesi sunum dilekçelerine geçelim:

Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi -1-

ADANA X İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                      :

DAVACI                            :

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

–                              

KONU: Mahkemenizde görülmekte olan X esas numaralı dosya kapsamında tanıklarımızın bildirilmesi ve HMK gereği tanık dinletilecek konuların sayın mahkemeye sunulması hakkındadır.

Tanıklar:

1-).Tanık X davacının müvekkil şirkette çalıştığı dönemde açma-kesme koordinatörü olarak görev yapmaktaydı. Tanık X’ın, davalıya ödenen ücretler, davalının çalışmaya başladığı tarih ve çalışmanın ne kadar sürdüğü, davalının işten ayrılması ve işten ayrılırken ihbar öneline uyup uymadığı vs. hususlarında dinlenilmesini talep ediyoruz.

                                                                        DAVACI VEKİLİ

Tanık  Listesinin Mahkemeye Bildirilmesi Dilekçesi -2-

 ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                    : 2019/1

SANIK                          

MÜDAFİİ                       : Av. 

MÜŞTEKİ                     

KONU                            : Tanık listemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR             :

16.04.2019 tarihli celsede 4 numaralı ara karar uyarınca tanık X’in bildirilmesi konusunda tarafımıza 10 günlük süre verilmiştir. İlgili ara karar tanık X’in adresi sayın mahkemenize arz olunur.

1- X

X tarihli 4 numaralı ara karar uyarınca tanık X’in adresi sayın mahkemenize arz olunur.

                Davalı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

Aile Mahkemesi Tanık Listesi Dilekçesi

Tanık Listesi Dilekçesi -3-

ADANA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
DELİL VE TANIK
LİSTESİNİ
SUNAN (SANIK)
:
VEKİLİ                     :
DAVACI :
KONU                       : Delil ve Tanık Listesinin Sunulması İstemimizden İbarettir
SUÇ : Markalar Kanununa Muhalefet
DAVA DEĞERİ .
AÇIKLAMALAR    :
  1. Mahkemenizde görülen davanın ve devam etmekte olan duruşmasında verilen arar karar ile tarafımıza delillerimizi bildirmek üzere süre verilmiştir.
  2. Bu çerçevede delillerimizi ve tanık listemizi sunuyoruz. Delillerimizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmelerine, delillerin ilgili daire ve kurumdan istenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLERİMİZ              :

1-Tanık beyanları

2-Türk patent Enstitüsü kayıtları

3- ……….Sanayi ve Ticaret Odası kayıtları

4- ………Vergi Dairesi Kayıtları

5-Bilirkişi incelemesi

TANIKLARIMIZ:

HUKUKİ SEBEPLERİ:  CMK. md. 177 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda sunmuş olduğumuz delil listemizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

Sanık Vekili

Aile Mahkemesi Tanık Listesi Dilekçesi -4-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No                   : 2016/……. Esas

Davacı                       :

Vekilleri                    : Av. 

Konu                          : Tanıklarımızın bildirilmesidir.

Açıklamalar               :

Dava dilekçemiz ile delillerimizi bildirilmiş olmakla birlikte delillerimiz arasında sayılan tanıklarımızın isim ve adresleri aşağıda Sayın Mahkemenize sunulmaktadır.

Tanıklarımız              :

1.                                                                        

( Tanıklarımızı, müvekkilimizin evlilik içerisinde bir koca olarak yükümlülüklerini yerine getirdiği, eşine sevgi saygı ve sadakat ile yaklaştığı, eşinin maddi tüm isteklerini her zaman yerine getirdiği fakat buna karşılık davalı eşin cinsel yükümlülüğünü ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği (temizlik, yemek, kadınlık vs.) hiçbir sorumluluğu yerine getirmediği ve dilekçelerimizde belirttiğimiz diğer hususlarda dinletmek istiyoruz.)

Mahkemeye saygıyla arz olunur.

Davacı Vekili

Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi -5-

ADANA ( ) ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ESAS NO                     : 

DAVACI                      :

ADRESİ                       :

                                     

DAVALI                       :

ADRESİ                       :

KONU                          : Tanık Listemizdir.

TANIKLARIMIZ

1

Adı Soyadı               :

Adresi                     :

Ne Konuda

Tanıklık Yapacağı     :

2

Adı Soyadı               :

Adresi                     :

Ne Konuda Tanıklık

Yapacağı                 :

3

Adı Soyadı               :

Adresi                     :

Ne Konuda Tanıklık

Yapacağı                 :

                                     Saygılarımızla…

 

                         DAVACI

(Adı, Soyadı ve İmza)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Tanık Listesinin Özelliği

Mahkemeye Tanık Bildirilmezse Ne Olur?

Tanık bildirilmez ise iddianızı ispatlamaya yönelik herhangi bir delil olmadığından davanız reddedilir.

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 09:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • Merhaba cekismeli bosanma dvam var karsi taraf iki mahkedir listesinde olan bazı şahitleri çıkarıyor.dogrulari söyleyeceği için buna hakkı varmidir

    Yorumdan vazgeç

    Yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.


Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.


Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus


Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!