Tam Yargı Dava Dilekçesi

Tam Yargı Dava Dilekçesi

  • X  barajı köprüsünde müvekkilime ait X plaka sayılı otomobilde meydana gelen X TL maddi zararın başvuru tarihi olan  X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması istemidir.

Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DURUŞMA İSTEMLİDİR

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :Karayolları Genel Müdürlüğü

DAVANIN KONUSU          :X  barajı köprüsünde müvekkilime ait X plaka sayılı otomobilde meydana gelen X TL maddi zararın başvuru tarihi olan  X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                :

MADDİ OLAY                     :1-Müvekkilim ………plaka sayılı Fiat Doblo marka  2011 model otomobili ile 20.05.2019 tarihinde X Barajı Köprsünde seyrederken havanın yağışlı olması ve rögarların tıkanıp görev yapamaz durumda olması nedeniyle bariyerlere çarpmış ve araçta hasar meydana gelmişti. Olay sırasında Trafik ekiplerince rapor tanzim edilmiş ve bilahare X 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden E:X D,İş dosyasından hasar tesbit yapılmış ve 12500 TL hasar bedeli tespit edilmiştir. Bu zararın tazmini için idareye yaptığım X günkü başvurumuza cevap verilmeyerek zimmen ret edilmiş bunun üzerine iş bu davayı huzurunuza getirmiş bulunuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        :1-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesinin son fıkrasında idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır. Bunun sonucu olarak idare hizmetin geç işlemesi veya fena İşlemesi suretiyle hizmetin kusurlu işletilmesi sonucu kişilere verdiği zararları gidermek zorundadır.

Ayrıca idareye kanunla verilen görevi yerine getirmesi doğal ve zorunlu olmakla beraber, görevi yerine getirirken kişilere herhangi bir zarar verilmemesi için gerekli önlemi almak zorunda olduğu da hukuk devletinin bir gerçeğidir.

2-Olayın maddi yanını açıklarken vurguladığımız gibi rögarların tıkanması ve yolun gölet haline gelmesi sonucu kazanın meydana geldiği dikkate alındığında idarenin gerekli önlemi almayarak hizmeti fena yürüttüğü sonucu ortaya çıkmakta, dolayısıyla hizmet kusuru işlemiş bulunmaktadır.

3-O halde kusurlu işleyen idarenin idare hukuku ilkeleri ve Anayasamızın anılan hükmü uyarınca tazminata mahkum edilmesi gerektiğini iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah ettiğimiz hususlar çerçevesinde ve re’sen bulunacak veriler uyarınca müvekkilimin uğramış olduğu X TL maddi zararın idare başvuru tarihi olan X tarihinden itibaren yasal süresi ile birlikte tazmini ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER            : Trafik kaza raporu, Sulh Hukuk Mahkemesi tespit dosyası, fotoğraflar

HUKUKİ DELİLLER         : Anayasa, 2577 sayılı yasa

          Vekili

     (İMZA)

EKLER:

1-Vekaletname

2-Kaza raporu nüshası

3-Fotoğraflar

4-Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.