Tam Yargı Dava Dilekçesi

Haz 20, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Tam Yargı Dava Dilekçesi

  • X  barajı köprüsünde müvekkilime  ait X plaka sayılı otomobilde meydana gelen X TL maddi zararın başvuru tarihi olan  X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması istemidir.

Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği

 ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                               DURUŞMA İSTEMLİDİR

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :Karayolları Genel Müdürlüğü

DAVANIN KONUSU          :X  barajı köprüsünde müvekkilime  ait X plaka sayılı otomobilde meydana gelen X TL maddi zararın başvuru tarihi olan  X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                :

MADDİ OLAY                     :1-Müvekkilim ………plaka sayılı Fiat Doblo marka  2011 model otomobili ile 20.05.2019 tarihinde X Barajı Köprsünde seyrederken havanın yağışlı olması ve rögarların tıkanıp görev yapamaz durumda olması nedeniyle bariyerlere çarpmış ve araçta hasar meydana gelmişti. Olay sırasında Trafik ekiplerince rapor tanzim edilmiş ve bilahare X 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden E:X D,İş dosyasından hasar tesbit yapılmış ve 12500 TL hasar bedeli tespit edilmiştir. Bu zararın tazmini için idareye yaptığım X günkü başvurumuza cevap verilmeyerek zimmen ret edilmiş bunun üzerine iş bu davayı huzurunuza getirmiş bulunuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        :1-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesinin son fıkrasında idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır. Bunun sonucu olarak idare hizmetin geç işlemesi veya fena İşlemesi suretiyle hizmetin kusurlu işletilmesi sonucu kişilere verdiği zararları gidermek zorundadır.

Ayrıca idareye kanunla verilen görevi yerine getirmesi doğal ve zorunlu olmakla beraber, görevi yerine getirirken kişilere herhangi bir zarar verilmemesi için gerekli önlemi almak zorunda olduğu da hukuk devletinin bir gerçeğidir.

2-Olayın maddi yanını açıklarken vurguladığımız gibi rögarların tıkanması ve yolun gölet haline gelmesi sonucu kazanın meydana geldiği dikkate alındığında idarenin gerekli önlemi almayarak hizmeti fena yürüttüğü sonucu ortaya çıkmakta, dolayısıyla hizmet kusuru işlemiş bulunmaktadır.

3-O halde kusurlu işleyen idarenin idare hukuku ilkeleri ve Anayasamızın anılan hükmü uyarınca tazminata mahkum edilmesi gerektiğini iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah ettiğimiz hususlar çerçevesinde ve re’sen bulunacak veriler uyarınca müvekkilimin uğramış olduğu X TL maddi zararın idare başvuru tarihi olan X tarihinden itibaren yasal süresi ile birlikte tazmini ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER            : Trafik kaza raporu, Sulh Hukuk Mahkemesi tespit dosyası, fotoğraflar

HUKUKİ DELİLLER         : Anayasa, 2577 sayılı yasa

                                                                                              Vekili

                                                                                                    (İMZA)

 

EKLER:

1-Vekaletname

2-Kaza raporu nüshası

3-Fotoğraflar

4-Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.