Talimat Yolu ile Müştekinin İfadesinin Alınması Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA ESAS NO :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkil Ahmet’in İfadesinin Mevcut Askerlik (Görev İcabı Gereği Uzun Süreli Eğitimde Olacağı Nedeniyle) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Talimat Yolu İle Müşteki Sıfatı Gereğince İfadesinin Alınması Taleplerimizin Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-) Sayın Cumhuriyet Başsavcılığın’ca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere … tarihli üst yazı gereğince; Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müvekkil müşteki temin edilerek yazı ekinde gönderilen evraklar doğrultusunda müşteki sıfatı ile ifadesinin alınmasına karar verilmiştir.

2-) Her ne kadar müşteki müvekkilin açık ikametgah adresi … olarak gözükse de hali hazırda müştekinin askeri uzmanlık eğitimi kapsamında devamlı ve fiili ikamet adresi Ankara’dır.

3-) İşbu sebeple, müvekkil müşteki Ahmet’in güncel ikamet etmekte olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yolu ile ifadesinin alınması, dinlenilmesini, müspet ve mevcut soruşturmanın aksamaması saikiyle vekil sıfatı ve saygı ile arz ve talep ederim.

NETİCE-İ TALEP : Müvekkil Ahmet’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yolu ile dinlenilmesine karar verilmesini vekil sıfatı ve saygı ile arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 5 Haziran 2021 00:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.