Talebin incelenebilmesi bununla ilgili maktu peşin harç noksanlığının tamamlanması halinde mümkündür- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Kadının Kızlık Soyadını Kullanması

Talebin incelenebilmesi bununla ilgili maktu peşin harç noksanlığının tamamlanması halinde mümkündür

Davacı kadın, dava dilekçesinde resmi kayıtlardaki kocanın soyadının terkini ile kendi bekarlık soyadının kullanılmasına izin verilmesini de istemiştir. Bu istek tanıma ve tenfiz istenilen yabancı mahkeme kararında yer almadığı gibi, tanıma ve tenfiz davasının eki niteliğinde bulunmayan bağımsız bir taleptir. Davacı, aynı davalıya karşı olan, aynı yargı çeşidi içinde yer alan birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir (HMK md. 110). Yatırılan başvurma harcı da, bağımsız taleplerin hepsini kapsar. Ne var ki, tanıma ve tenfiz davasından bağımsız, onun eki niteliğinde olmayan bu talebin incelenebilmesi, bununla ilgili maktu peşin harç noksanlığının tamamlanması halinde mümkündür. Maktu peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunamaz (Harçlar K. md. 30).

O halde, bu durumun anlaşıldığı oturumda davacıya, bu talebi üzerinden tamamlanması gereken maktu peşin harç tamamlanmadığı takdirde bu istem bakımından davaya devam olunamayacağının, dosyanın bu talep yönünden muameleye konulabilmesinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150. maddesinde gösterilen süre içinde noksan harem ödenmesine bağlı olduğunun bildirilmesi, gösterilen süre içinde harç noksanlığı tamamlandığı takdirde, soyadı terkini ile bekarlık soyadı kullanılmasına ilişkin talebin esasının incelenmesi, aksi halde, bu talep yönünden davamn başvuruya bırakılması gerekirken, bu yönde bir işlem yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 09.06.2015, E. 2014/22452, K. 2015/12038)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.