TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE CEZASI

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın, suçun yasal tanımında gösterilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (TCK m.22/1) Taksir, istisnai bir kusur türüdür. Taksirle yaralama kanunda düzenlendiği için taksirli davranışla bir başkasının yaralanmasına sebep olan kişi, taksirle yaralamadan sorumlu olur.

Ceza kanunumuza göre ‘ Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (TCK m. 89)

taksirle yaralama suçu ve cezası

Basit taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Suçtan zarar görenin şikayeti aranır. Failin bilinçli taksirle hareketi sonucunda bazı aşşağıda bahsedeceğimiz haller gerçekleiirse, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet aranamaz. (TCk m. 89/5)

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU NASIL OLUŞUR, UNSURLARI NELERDİR?

Dikkatsiz ve özensiz iradi davranış ile öngörmeyerek yaralama sonucunun gerçekleşmesi sonucu bu suç türü oluşur.İradi davranış sonucu meydana gelen şey acı, algılama yeteneğinin bozulması, sağlığın bozulması neticelerinden birisidir. netice meydana geldiğinde suç tamamlanır. Bu nedenle taksirle yaralama neticli bir suçtur.

Suç neticeyi meydana getirmeye elverişli her türlü hareketle işlenebilir. Suç her türlü hareketle işlenebildiği için serbest hareketli bir suçtur.

 • Suç basit taksirle işenebilir ancak suçun bilinçli taksirle işlenmesi durumunda ceza bir miktar arttırılır.

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALERİ NELERDİR?

Taksirli yaralama neticesinde aşşağıda belirtilen ağır neticeler meydana gelirse cezanın miktarı arttırılır ve suç şikayete bağlı olmaktan çıkar.

 1. Duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması,
 2. Konuşmada sürekli zorluk olması,
 3. Yüzde sabit iz meydana gelmesi
 4. Yaşamı tehlikeye sokan bir durum ortaya çıkması,
 5. Çocuğun vaktinden önce doğması,
 6. Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi,
 7. Konuşma yeteneğinin kaybı,
 8. Yüzün sürekli değişmesi,
 9. İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa yakalanma veya bitkisel hayata girme,
 10. Çocuğun düşmesi
 11. Vücutta kemik kırılması veya çıkık oluşması

TAKSİRLİ YARALAMA SUÇUNUN BİRDEN FAZLA KİŞİYE İŞLENMESİ DURUMUNDA CEZA NE OLUR?

Taksirli yaralama suçunda özel bir hal vardır bu durumda.Fail gerçekleştirdiği bir fiil ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olursa ‘tek taksirli yaralamadan’ cezalandırılır. Failin cezası bir miktar arttırılır.

Örnek: Dikkatsiz bir sürücünün yaptığı kazada birden çok kişinin yaralanması.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: