Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Taksirle yaralama savunma dilekçesi

Taksirle yaralanma suçunda savunma nasıl yapılır? Ceza avukatlarından Saim İncekaş tarafından bu yazımızda savunma dilekçesi anlatıldı.

Taksirle Yaralama Savunma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                :

Soruşturma No         :

İddianame No            :

Mahkeme E. No         :

SANIK                        :

MÜDAFİ                   :

Konu              : Esas Hakkında Savunmalarımızın Sunulmasına İlişkindir.

AÇIKLAMALAR:

OLAY

Soruşturma makamınca sanık … hakkında müşteki …’ e karşı taksirle yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmıştır.

Somut olayda kazanın meydana gelmesinde müvekkilimin her hangi bir kusuru bulunmamakla birlikte olay yerinde olması gereken trafik işaretlerinin eksikliği ve bu hususun bilirkişi raporunda da yer aldığı gözetildiğinde sanığın atılı suçtan cezalandırılması hukuka aykırı olacaktır.

ESAS HAKKINDA SAVUNMALARIMIZ

1-Meydana gelen kazada sanığın kusuru bulunmamaktadır.

Her ne kadar iddianamede kazanın meydana gelmesinde sanığın kusurlu olduğundan söz edilmişse de dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporu gözetildiğinde sanığın somut olayda tek başına kusurunun bulunmadığı açıktır.

Dosya içerisinde yer alan kaza tutanağında da görüleceği üzere kazanın gerçekleştiği … mevkiinde polis kontrol noktasına 100m mesafede olan trafik ışıklarının bulunduğu bölgede tali yoldan gelen araçlar için gerekli olan trafik işaretlerinin bulunmadığı görülmektedir.  Keşif tutanaklarında da sabit olduğu üzere tali yoldan ana yola çıkılan bölümde gerekli uyarı levhalarının bulunmaması kaçınılmaz kazanın meydana gelmesine neden olmuştur.

Dosya içerisinde yer alan belgeler incelendiğinde sanığın alkollü olmasa dahi trafik kazasını meydana getireceği görülmektedir. Söz konusu bölge ilimiz içerisinde trafik kazalarının en sık yaşandığı ve ölümlerin gerçekleştiği bölgedir. Halen daha gerekli önlemlerin alınmamış olması sanığın da bu kazayı gerçekleştirmesine neden olmuştur.

İddianamede sanığın bilinçli taksirle atılı suçu işlediği kabul edilmişse de somut olayda sanık alkollü olmasa dahi söz konusu kaza meydana gelecekti. Dolayısıyla bilirkişi raporunda da yalnızca sanığa kusur atfedilmemesi hususu gözetildiğinde öncelikle Adana Büyükşehir Belediyesinin dosya da kusurundan dolayı sorumlu olarak yer alması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle sanığın atılı suçtan bilinçli taksirle sorumlu olduğu kabul edilemez.

Somut olay sonrasında müşteki …’ ün şikayetçi olmamasının nedeni de … mevkiinde ki bu trafik sorununu bilen bir kişi olmasıdır. Sayın mahkemece tüm bu hususların gözetilerek atılı suçun taksirle yaralama olduğunun kabulü ile sanık hakkında düşme kararı verilmesini talep etmekteyiz.

2-Sanık hakkında hagb hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Sanık hakkında düşme kararı verilmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan CMK 231 maddesinin uygulanması gerekmektedir.

Somut olay sonrasında müşteki oluşan zararına ilişkin mahkeme huzurunda herhangi bir zardan söz etmemiştir. Müvekkilimiz müştekinin zararını karşılamaya hazır olup müştekinin asliye hukuk mahkemesinde açmış olduğu tazminat davası derdesttir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarından biriside müştekinin maddi zararının karşılanması olup bu zarar herhangi bir bilirkişi raporu gerektirmeyen basitçe hesaplanabilen bir zarardır. Hukuk mahkemesindeki yargılama sonucunda müştekinin uğramış olduğu zarar tespit edilip müvekkilim tarafından tamamen karşılanacağından ötürü CMK 231 maddesinin uygulanma koşulları huzurdaki yargılamada oluşmuştur. Bu nedenle müvekkilin hakkında ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEK;

Yukarıda açıklanan nedenlerle sanık hakkında atılı suçtan beraat hükmü verilmesi mahkemenin aksi kanaatte olması halinde lehe olan hükümlerin uygulanmasını saygıyla talep ederiz.

SANIK MÜDAFİİ

Son düzenleme tarihi 8 Kasım 2020 17:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43