Taksirle Yaralama Savcılık Şikayet Dilekçesi

Taksirle Yaralama Savcılık Şikayet Dilekçesi

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SAVCILIK SOR.

NO                       :

ŞİKAYETÇİ           :

VEKİLİ                 :

ŞÜPHELİ             :

SUÇ                     :

SUÇ TARİHİ        :

OLAYLAR            : Müvekkil beyanlarına göre;

Müvekkil X tarihinde X ile birlikte X Yolu girişinde bulunan X isimli restoranda yemek yemiş, ardından müvekkil su almak üzere yakında bulunan X gitmiştir.

Müvekkil marketten çıkarken X yaşlarında bir şahıs tarafından X müvekkilin üzerine atlamış, müvekkil yere düşmüştür. Düşmenin etkisiyle avuç içinden ve sağ bacağından yaralanmış olup bu husus Ek’li sağlık raporu ile de sabittir.

(EK:1-X tarihli Genel Adli Muayene Raporu Sureti)

Şüphelinin yukarıda izah edilen eylemi TCK anlamında suç teşkil etmektedir. Şöyle ki;

1-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ’nun X

2-Yine Türk Ceza Kanununun Taksirle Yaralama kenar başlıklı 89. maddesi “Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde olup izah edildiği üzere şüphelinin eylemi TCK anlamında suç teşkil etmektedir.

İzah edilen nedenlerle şüphelinin tespiti ile suç teşkil eden eylemi neticesinde cezalandırılmasını teminen iş bu şikâyet başvurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

DELİLLER           : Tanık beyanları, Civar kamera kayıtları, Sağlık Raporu ve tüm yasal delail.

Yeni ve mukabil delil haklarımız saklıdır.

SONUÇ                 :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle konunun tahkiki ile şüpheli/şüpheliler tespit edilip soruşturma yapılarak tecziyeleri için kamu davası açılmasını, özel hukuka ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilvekale arz ve talep ederim. Saygılarımla. tarih

Müşteki Vekili

Av.

Eki    :

Vekâletname ve Yetki Belgesi, Anılan Belgeler Örnekleri

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.