Bir Sayfa Seçin

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI NEDİR?


Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışıni suçun yasal tanımnda gösterilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (TCK md 22/1)

Ceza Kanununa göre; ‘ Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK md 85)

  • Taksir, istisnai bir kusur türüdür. Fail, ancak kanunda suçun taksirli hali düzenlenmişse taksirli fiilden sorumlu olur.Bu suçla korunan hukuki konu kişinin ‘yaşam hakkı’dır.

TAKSİR NASIL OLUŞUR, TAKSİRİN UNSURLARI NELERDİR?

Dikkatsiz ve özensiz iradi davranışı ile öngörmediği ölüm sonucunu gerçekleştiren kişi, taksirli öldürme suçundan sorumlu olur. Taksirli öldürme, Kanunda açıkça suç olarak düzenlendiği için fail cezalandırılır.

Örnek: Dikkatsiz ve özensiz davranışı ile arabasını yoldan çıkaran sürücü, bir kişinin ölümüne neden olursa taksirle öldürme suçundan sorumlu olur.

Taksirle öldürme suçu icrai veya ihmali hareketle işlenebilir.

Örnek: Silahını dikkatsiz ve özensiz davranarak ortalık yerde bırakan polis babanın silahı ile oynayan çocuk, birini vurursa baba taksirle öldürmeden sorumlu olabilir.

Taksirle öldürme suçu ‘ani’ bir suçtur.Suç ölüm neticesi gerçekleştiğinde tamamlanır, bu nedenle taksirle öldürme neticeli suçtur.Aynı zamanda iradi olarak gerçekleştirilen her türlü hareketle işlenebildiği için taksirle öldürme ‘serbest hareketli’ bir suçtur.

  • Suç isminde geçtiği üzere ‘taksirle’ işlenbilir. Fail dikkat ve özen kalıplarına aykırı davranmıştır.Ortalama insan gibi davranmayan fail taksirli öldürmeden sorumlu olur.Fiilin bilinçli taksirle işlenmesi durumunda ceza arttırılır.

TAKSİRLİ FİİL SONUCU BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞU SUÇUN İŞLENMESİ DURUMU

Taksirle ilgili kanunda özel bir içtima hükmü düzenlenmiştir.Eğer taksirli fiil birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise faile öldürme suçundan verilen ceza bir miktar arttırılır.

Örnek: Dikkatsizce kullandığı araba ile kaza yapan sürücü, on yolcunun ölümü ile yedi yolcunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Faile bir taksirle öldürmeden ceza verilir.Ceza bir miktar arttırılır. Suç bilinçli taksirle işlenirse faile yine bir öldürme suçunun cezası verilir. Fakat ceza bir miktar arttırılır.

Ancak dikkat edilmelidir ki; fail kast veya olası kastı ile 10 kişiyi öldürürse, on ayrı öldürmeden ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kasten öldürme suçunda zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. (TCK md 43/3)

Son Güncelleme Tarihi