Taksiratlı İflas Şikayet Dilekçesi Örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                        :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Taksiratlı iflas suçuna ilişkindir.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz (EK-1), binek otomobil parçaları üretimini ve Türkiye çapında satışını gerçekleştiren … … Ltd. Şti.’nin sahibidir (EK-2). Şüpheli … …, … ilinde hizmet veren otomobil ve otomobil yedek parça satışı ile uğraşmaktadır. Taraflar arasında ../../…. tarihinde …. model … marka araçlara ilişkin …. sayıda yedek parça üretimi ve satımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır (EK-3).

2-) Müvekkilimiz sözleşmede kararlaştırılan vade tarihinde üretimini yaptıkları yedek parçaları şüpheliye teslim etmiştir (EK-4). Şüpheli, maddi sıkıntı içinde olması sebebiyle ödeme yapması için … ay kadar süreye ihtiyacı olduğunu müvekkilimize bildirmiştir. Müvekkilimiz, … aylık sürenin dolmasına … gün kala şüpheliye, tarafına ödeme yapması için ihtarname göndermiş (EK-5); ancak kendisinden hiçbir yanıt alamamıştır.

3-) Şüpheliye verilen vadenin dolması üzerine … .. İcra Müdürlüğü’nün …./… Sayılı dosyası  (EK-6) aracılığıyla takip başlatılmış, ödeme emri gönderilmiş ancak şüphelinin işyeri adresine yapılan tebligat bila dönmüştür. Şüphelinin adresine gidildiğinde ise; işyerinin boşaltılmış olduğu görülmüştür.

4-) Şüphelinin ticaret sicildeki kaydının (EK-7) halen silinmediği, ancak işlerini terk ettiği, iflas etmiş olduğu ortadadır. Şüphelinin bu durumu iflas idaresi ve tanıklar (EK-8) tarafından da bilinmektedir.

5-) Açıkladığımız nedenlerle ilgili şahsın cezalandırılması için soruşturma başlatılarak şahıs hakkında kamu davası açılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :  5237 S. K.  m.162; 2004 S. K.  m. 337/A ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             : Nüfus kayıt örneği, … ili Ticaret Sicil kayıtları, …/…/… tarihli taraflar arasında imzalanan sözleşme, ../../… tarihinde sözleşmede kararlaştırılan borcunu ifa edildiğine ilişkin belge, …. …. Noterliği’nce gönderilen …/…/… tarihli … yevmiye nolu ihtarname örneği, … .. İcra Müdürlüğü’nün …./… Sayılı dosyası, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık yapacakları hususları gösterir liste.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahsın cezalandırılması için soruşturma başlatılarak şahıs hakkında kamu davası açılmasını saygıyla talep ederiz. …/…/…

                     Yakınan Vekili

Av.

EKLER:

1)Nüfus kayıt örneği.

2)Müvekkilimize ait … ili Ticaret Sicil kayıtları.

3) …/…/… tarihli taraflar arasında imzalanan sözleşme.

4) Müvekkilimizin ../../… tarihinde sözleşmede kararlaştırılan borcunu ifa ettiğine ilişkin belge.

5) …. …. Noterliği’nce gönderilen …/…/… tarihli … yevmiye nolu ihtarname örneği.

6) … .. İcra Müdürlüğü’nün …./… Sayılı dosyası

7) Şüpheliye ait …. Ticaret Sicil kaydı.

8) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık yapacakları hususları gösterir liste.

9) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.