TAKSİR NE DEMEKTİR?

TAKSİR NE DEMEKTİR?

Taksir, dikkat ve özen yükümlüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.(TCK md 22/1) Taksir, isteyerek yapılan fiillerden meydana gelen ve istenmeyen neticelerden oluşan sorumluluktur.

Bir örnek vererek konuyu netleştirelim.Diyelim ki yol kenarına açılan çukurun etrafına gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için birisinin düşmesi halinde çukuru açan kişi açısından taksirli sorumluluk meydana gelir.

Bir başka örnek vermek gerekirse: İnşaat faaliyeti ile ilgili kurallara aykırı hareket edildiği ve gerekli önlemler alınmadığı için birisinin başına inşaat çalışmasının yapıldığı yerden geçerken tuğla düşerek yaralanması halinde yine bir taksirli sorumluluk vardır.

TAKSİRİN OLUŞABİLMESİ İÇİN HUKUKEN GEREKLİ BAZI UNSURLAR SÖZ KONUSUDUR

Taksir Türk Ceza Kanunu’nda yer alan özel bir kast halidir aslında.Taksirin özel olmasının nedeni Ceza Kanunu’nda geçen belli başlı suçlar üzerinde sadece mümkün olmasıdır.Yani bir suçun taksirli işlenmesi için o suçun kanunda taksiri halinin düzenlenmesi gerekmektedir.Bu ana husus yanında taksir için gerekli tüm şartları sayarsak şu şekildedir:

  1. Kanunda fiilin taksirli halinin cezalandırılacağına dair düzenleme olmalıdır
  2. Taksirli neticeyi meydana getiren hareket iradi olmalıdır.
  3. Netice öngörülmemiş olmalıdır.
  4. Fail hayat düzeni veya meslek kurallarının gerektirdiği dikkat ve özen kurallarına aykırı hareket etmiş olmalıdır.
  5. İradi olarak gerçekleştirilen hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
  6. Fail neticeyi istememiş olmalıdır.
  7. Taksirli suçta sorumluluk failin kusuruna göre belirlenir.
  8. Taksirli suçlarda ‘şahsi cezasızlık sebebi’ cezai sorumluluğu kaldırır.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Yasadışı Bahis Para Nakli Savunma Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: SANIK: MÜDAFİİ: DAVACI: Kamu Hukuku KONUSU: Esasa ilişkin savunma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: