TAKSİR NE DEMEKTİR

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz.


TAKSİR NE DEMEKTİR?

Taksir, dikkat ve özen yükümlüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.(TCK 22/1) Taksir, isteyerek yapılan fiillerden meydana gelen ve istenmeyen neticelerden oluşan sorumluluktur.

Bir örnek vererek konuyu netleştirelim.Diyelim ki yol kenarına açılan çukurun etrafına gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için birisinin düşmesi halinde çukuru açan kişi açısından taksirli sorumluluk meydana gelir.

Bir başka örnek vermek gerekirse: İnşaat faaliyeti ile ilgili kurallara aykırı hareket edildiği ve gerekli önlemler alınmadığı için birisinin başına inşaat çalışmasının yapıldığı yerden geçerken tuğla düşerek yaralanması halinde yine bir taksirli sorumluluk vardır.

TAKSİRİN OLUŞABİLMESİ İÇİN HUKUKEN GEREKLİ BAZI UNSURLAR SÖZ KONUSUDUR

Taksir Türk Ceza Kanunu’nda yer alan özel bir kast halidir aslında.Taksirin özel olmasının nedeni Ceza Kanunu’nda geçen belli başlı suçlar üzerinde sadece mümkün olmasıdır.Yani bir suçun taksirli işlenmesi için o suçun kanunda taksiri halinin düzenlenmesi gerekmektedir.Bu ana husus yanında taksir için gerekli tüm şartları sayarsak şu şekildedir:

  1. Kanunda fiilin taksirli halinin cezalandırılacağına dair düzenleme olmalıdır
  2. Taksirli neticeyi meydana getiren hareket iradi olmalıdır.
  3. Netice öngörülmemiş olmalıdır.
  4. Fail hayat düzeni veya meslek kurallarının gerektirdiği dikkat ve özen kurallarına aykırı hareket etmiş olmalıdır.
  5. İradi olarak gerçekleştirilen hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
  6. Fail neticeyi istememiş olmalıdır.
  7. Taksirli suçta sorumluluk failin kusuruna göre belirlenir.
  8. Taksirli suçlarda ‘şahsi cezasızlık sebebi’ cezai sorumluluğu kaldırır.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.