Takibin Kısmen İptali Sonrası Alacaklının İcra Dairesine Başvuru Dilekçesi

İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2019/15 E.

BEYANDA BULUNAN

ALACAKLILAR “                    :                                      

VEKİLLERİ                              : Av.

BORÇLU : K.R.S. OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ                                     : Av.

AÇIKLAMALAR                     :

  • Borçlu hakkında yaptığımız takibe ilişkin olarak P. İcra Hukuk Mahkemesi’nin     vermiş olduğu 02/04/2019 T. ve 2019/1 E.; 2019/1 K.sayılı ilamı ilişikte sunuyoruz.
  • Mezkur karara göre; 15.000 TL. asıl alacak, 4…. TL. işlemiş faizi, 1….. TL. işlemiş faiz yönünden takip iptal edilmiş olup, kalan miktarlar yönünden ( ….,00 TL. vekalet ücreti ve …. TL.yargılama gideri ) takibimiz devam edeceğinden , alacak kalemlerimizin bu miktarlar üzerinden dikkate alınmasını ve takibin devamını saygıyla talep ederim.25/04/2019

ALACAKLI VEKİLİ

           Av.

EKİ : P. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  02/04/2019 T. ve 2019/1 E.; 2019/1 K.sayılı ilamı. 

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Haziran 2020 09:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.