Takibin Kısmen İptali Sonrası Alacaklının İcra Dairesine Başvuru Dilekçesi

İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2019/15 E.

 

BEYANDA BULUNAN

ALACAKLILAR “                    :                                        

VEKİLLERİ                                 : Av. 

BORÇLU                                    : K.R.S. OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ                                       : Av.

AÇIKLAMALAR                      :

  • Borçlu hakkında yaptığımız takibe ilişkin olarak P. İcra Hukuk Mahkemesi’nin     vermiş olduğu 02/04/2019 T. ve 2019/1 E.; 2019/1 K.sayılı ilamı ilişikte sunuyoruz.
  • Mezkur karara göre; 15.000 TL. asıl alacak, 4…. TL. işlemiş faizi, 1….. TL. işlemiş faiz yönünden takip iptal edilmiş olup, kalan miktarlar yönünden ( ….,00 TL. vekalet ücreti ve …. TL.yargılama gideri ) takibimiz devam edeceğinden , alacak kalemlerimizin bu miktarlar üzerinden dikkate alınmasını ve takibin devamını saygıyla talep ederim.25/04/2019

                                                                                                         ALACAKLI VEKİLİ

                                                                                                            Av. 

 

EKİ : P. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  02/04/2019 T. ve 2019/1 E.; 2019/1 K.sayılı ilamı.   

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.