Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Takas Sözleşmesi Örneği

Takas Sözleşmesi Örneği

TAKAS SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

………. adresinde ikamet eden ………. ile ………. adresinde ikamet eden ………. arasında aşağıdaki koşullarla bir takas sözleşmesi akdolunmuştur.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ……….’e ait olan ………. ile mülkiyeti ……….’ye ait olan ……….’nın birbiriyle değiştirilmesi, trampa edilmesidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

../../…. tarihinde taraflardan Bay ………. mülkiyeti kendisine ait olan ……….’ı Bay ……….’ye, Bay ………. ise mülkiyeti kendisine ait olan ……….’ı Bay ……….’e teslim edecektir. Taraflar trampaya konu olan ………. ve ………. ayıpsız şekilde birbirlerine teslim edeceklerini karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.

Taraflar teslim aldıkları sözleşme konusu malı 7 gün içinde muayene ettirerek karşı tarafa ayıp ihbarında bulunmak zorundadırlar.

4- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır, işbu sözleşme, …/…/…. tarihinde ……….’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflara birer bir nüsha verilmiştir. …/…/….

…………                               …………

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.