Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE

BULUNAN KİRACI                              :

TAHLİYE EDİLECEK KONUTUN

ADRESİ                                               :

 

KİRA KONTRATININ BAŞLANGIÇ

TARİHİ                                                :

HANGİ TARİHTE TAHLİYE

EDİLECEĞİ                                          :

 

 

Yukarıda adresini bildirdiğim dükkânda kiracı olarak oturmaktayım. Yukarıda bildirdiğim tarihte hiçbir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın konutu tahliye ederek anahtarını mülk sahibine vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

Bu tarihte söz konusu gayrimenkulü tahliye etmediğim veya edemediğim takdirde gayrimenkul maliki veya kanuni vekilinin icra yolu ile tahliye ettirmeye yetkili olduğunu, bu amaçla sarf olunacak icra, mahkeme harç ve masrafları ile avukatlık ücretinin tamamen bana ait olacağını kabul ve taahhüt ederim.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE BULUNAN

 KİRACI

Bu tahliye taahhütnamesini hiçbir baskı altında kalmaksızın hür irademle imzalayıp mülk sahibine veriyorum.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE BULUNAN

 KİRACI


TAHLİYE TAAHHÜDNAMESİ

 

TAAHHÜT TARİHİ: 18.05.2019

X’a ait olan VE 18.05.2018 BAŞLANGIÇ TARİHLİ KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KİRAL ADIĞIM ve halen oturmakta bulunduğum “X adresinde” bulunan daireyi 18.05.2019 tarihinde hiçbir ihtara veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın tahliye edeceğimi taahhüt ve kabul ederim.20/07/2018

 

Tahliyeyi Taahhüt Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.