Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Mülkiyeti ……………………. (T.C:……..…………….)’ya ait olan X adresinde bulunan taşınmazı, X ile imzalamış olduğumuz …../…./…… tarihli Sözleşme gereği işleme gerek kalmaksızın tahliye edeceğimizi ve bununla ilgili tazminat vs. herhangi bir hak veya kabul, beyan ve taahhüt ederim. Aksi durumun söz konusu olması halinde; Kiralayanın icrai takibata geçmesi veya herhangi hukuki/idari merciye başvurması hallerinde yapacağı bilumum her türlü masrafları ile tahliyeyi geciktirmemizden dolayı uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmaksızın, derhalnakden ve peşinen ödeyeceğimi; serbest irademiz ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KİRACI

Ad-Soyad:

T.C. No:

İmza:

Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.