Tahliye Taahhütnamesi Davasına Karşı Savunma

Eyl 28, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Tahliye taahhütnamesi öne sürülerek açılan tahliye davasında nasıl savunma yapılır? Savunma veya itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır? Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda kira hukuku alanına giren “tahliye taahhütnamesi” davasına karşı savunma ve itiraz süreci incelendi.

ADANA … SULH HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:     

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı cevap ve delillerimizin sunulması hakk.

AÇIKLAMALAR    :
Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davaya ilişkin tensip zaptı ve dava dilekçesi, davalı asile bizzat tebellüğ olunmakla, yasal süresi içerisinde, dava dilekçesine karşı yazılı beyanlarımızı sunuyoruz. Davacı vekilinin iddia ettiği hususlar, tamamen gerçek dışı olup, işbu davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki; 

Müvekkil davalı, söz konusu taşınmazda yaklaşık … senedir oturmaktadır. Bu zamana kadar bütün kiralarını düzenli olarak ödemiştir. Davacı tarafa herhangi bir kira borcu  bulunmamaktadır. Ayrıca bu süre zarfında müvekkillere karşı açılmış bir icra takibi veya dava da bulunmamaktadır. Davacı taraf müvekkilin tahliye taahhütnamesi imzaladığını ve söz konusu tarihte çıkmadığını iddia etmektedir. Ancak müvekkil tarafından imzalanmış olan herhangi bir kira taahhütnamesi bulunmamaktadır. Kira taahhütnamesinde ki imza müvekkile ait değildir. Bu duruma açık bir şekilde itiraz ediyoruz. Davacı taraf taşınmazın bulunduğu bölgenin değerlendiğini iddia ederek müvekkillerin imzası ve bilgisi olmadan tahliye taahhütnamesi hazırlamış ve iş bu huzurda ki davayı açmıştır.

Tüm bu nedenlerle öncelikle söz konusu tahliye taahhütnamesindeki imzanın müvekkile ait olmadığını beyan ediyor ve imzaya açıkça itiraz ediyoruz. Mahkemeniz tarafından imza incelenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER :,TMK,HMK ve ilgili sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  :Kira kontratı, tahliye taahhütnamesi, tanık, yemin ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda izah edilen nedenlerle, davacının haksız, hukuka aykırı ve dayanaksız davasının REDDİ ile Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                          Davalı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.