Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği

Tahliye İhtarnamesine Cevap -1-


İHTARNAMEYE CEVAPTIR

İHTARNAMEYE

CEVAP VERENLER :

KARŞI TARAF             :

İ.KONUSU                       : ….. Noterliği’nin ……. tarih ve  ……. yevmiye nolu ihtarnameye cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR           :1- Türk Borçlar Kanunu M. 310.maddesine göre;

Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur” hükmüne göre  benim kira  sözleşmem devam etmektedir.Bu nedenle tarafıma gönderilen ihtarnameyi kabul etmiyorum.

2-Öte yandan ihtarnamenizde kiracı olarak bulunduğum taşınmazı şirketinizin ihtiyacı için depo ve işyeri  olarak kullanacağınızdan bahisle tarafımıza  ihtarname göndermiş iseniz de  ihtiyaç iddianız samimi değildir. Çünkü bizim şuan kiracı olarak bulunduğumuz dükkanın yanında ve  karşısında  depo ve işyeri olarak kullanacağınız  iki adet boş dükkanınız bulunmaktadır. Bu açıdan da ihtarnameyi kabul etmiyorum.10.06.2019

(ihtarnameye cevap veren)

imza

Sayın Noter, işbu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını talep ediyorum.

Tahliye İhtarnamesine Cevap -2-


X NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTARA CEVAP

VEREN KEŞİDECİ            :

İHTARINA

CEVAP VERİLEN                          :

KONU                                   : Tarafıma Bozdoğan Noterliği aracılığıyla keşide etmiş olduğunuz X tarihli X yevmiye numaralı ihtara cevabımdır.

AÇIKLAMALAR                :

Tarafıma yönelik olarak X Noterliği aracılığıyla X  tarihli ve X yevmiye numarası ile keşide edilmiş olan ihtarnamenizin içeriği haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Babanız merhum X ile bahsettiğiniz taşınmazı kiralamam konusunda X tarihli ve X tarihine kadar bedelsiz olarak kiralamam konusunda yazılı kira sözleşmemiz mevcuttur. Türk Medeni Kanununa göre miras tüm hak ve borçlarıyla birlikte kül halinde mirasçılara intikal edeceğinden burada kiracılık hakkımın devam edeceğini ve bu hakkımı devam ettirmek istediğimi bildiririm.

Ayrıca sizinle belirttiğiniz miktarlarla taşınmazı kiralamam için bir sözleşmemiz de mevcut değildir ve iddianız soyuttur. Nitekim 2500 TL miktarı aşan sözleşmeler içi yazılı delil zorunludur.

İhtarınızda taşınmaz ihtiyacınız olmasından dolayı kiralananın tahliye edilmesi istenmiş ise de merhum ile yaptığım sözleşmemiz sebebiyle ihtiyaç sebebiyle tarafımı tahliye ettirme hakkınız da bulunmamaktadır.

Netice itibariyle; ihtarınızda belirtmiş olduğunuz tahliye gerekçelerinizin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve kira sözleşmesine bağlı kalınarak sözleşmenin aynı şartlar ile devam edeceğini ve kira bedelinin de sözleşmede belirtildiği üzere BEDELSİZ OLDUĞUNU ihtarınıza cevaben bildiririm. tarih

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba APS vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtara cevap veren olarak talep ederim. tarih

İHTARA CEVAP VEREN

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.