Tahliye İcra Takibinde Kiracı Olmadığını İddia Eden Şahıs Elatmanın Önlenmesi Davasında “Kiracıyım” Savunması Yapamaz- Yargıtay Kararı

May 5, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Tahliye İcra Takibinde Kiracı Olmadığını İddia Eden Şahıs Elatmanın Önlenmesi Davasında “Kiracıyım” Savunması Yapamaz

DAVA : Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, Yerel Mahkemece verilen karar yasal süre içerisinde davacılar tarafından temyiz edildiğinden dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar, kayden maliki oldukları bağımsız bölümde oturan davalı hakında kira bedelinin tahsili için giriştikleri icra takibine karşı, davalı (eski malik yüklenicinin yer göstermesi, muvafakat etmesi üzerine bu daireye yerleştiğini davacılarla kendi arasında bir hukuki ilişki bulunmadığını) açıklayarak savunmuş, böylece icra takibi sonuçsuz kalmıştır.

Bu kez davacıların açtıkları temyize konu işbu elatmanın önlenmesi davasına karşı da davalı aynı savunmayı sürdürmekle beraber yüklenicinin kiracısı olduğunu bildirmiş fakat yazılı ya da sözlü bir kira sözleşmesinin varlığını, başka anlatımla “kiracılık sıfatını” hiç bir delille kanıtlayamadığı halde, mahkemece davacıların, davalıyı icra takibinde “kiracı” kabul ettikleri düşüncesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa, geçerli bir kira aktinin varlığından söz edebilmek için tarafların iradelerinin birleşmesi zorunludur. Davalı icra takibi uğrayınca “kiracı olmadığını” elatmanın önlenmesi davasına maruz kalınca da “eski malikin kiracısı olduğunu” ileri sürmek suretiyle iyi niyetle davranmadığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu durumda, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, dosya içerisine ters düşecek biçimde reddedilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine 22.5.1989 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (1HD, E. 1989/4311 K. 1989/6254 T. 22.5.1989)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.