Tahliye İcra Takibinde Kiracı Olmadığını İddia Eden Şahıs Elatmanın Önlenmesi Davasında “Kiracıyım” Savunması Yapamaz- Yargıtay Kararı

Tahliye İcra Takibinde Kiracı Olmadığını İddia Eden Şahıs Elatmanın Önlenmesi Davasında “Kiracıyım” Savunması Yapamaz

DAVA : Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, Yerel Mahkemece verilen karar yasal süre içerisinde davacılar tarafından temyiz edildiğinden dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar, kayden maliki oldukları bağımsız bölümde oturan davalı hakında kira bedelinin tahsili için giriştikleri icra takibine karşı, davalı (eski malik yüklenicinin yer göstermesi, muvafakat etmesi üzerine bu daireye yerleştiğini davacılarla kendi arasında bir hukuki ilişki bulunmadığını) açıklayarak savunmuş, böylece icra takibi sonuçsuz kalmıştır.

Bu kez davacıların açtıkları temyize konu işbu elatmanın önlenmesi davasına karşı da davalı aynı savunmayı sürdürmekle beraber yüklenicinin kiracısı olduğunu bildirmiş fakat yazılı ya da sözlü bir kira sözleşmesinin varlığını, başka anlatımla “kiracılık sıfatını” hiç bir delille kanıtlayamadığı halde, mahkemece davacıların, davalıyı icra takibinde “kiracı” kabul ettikleri düşüncesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa, geçerli bir kira aktinin varlığından söz edebilmek için tarafların iradelerinin birleşmesi zorunludur. Davalı icra takibi uğrayınca “kiracı olmadığını” elatmanın önlenmesi davasına maruz kalınca da “eski malikin kiracısı olduğunu” ileri sürmek suretiyle iyi niyetle davranmadığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu durumda, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, dosya içerisine ters düşecek biçimde reddedilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine 22.5.1989 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (1HD, E. 1989/4311 K. 1989/6254 T. 22.5.1989)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 5 Mayıs 2020 02:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.