Kira Alacağı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği

Kira ödemelerini gecikteren bir kiracı için kaçınılmaz son “tahliye” edilmesidir. Kiracının tahliye edilmesi için izlenebilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. İcra veya Sulh Hukuk Mahkemesinde izlenebilecek 2 farklı süreç vardır. İlgili mahkemelere “tahliye davası dilekçesi” sunularak tahliye süreci başlatılır. Mülk sahiplerinin bu uzmanlık gerektiren süreçte kaybedicekleri bir aylık süre dahi çok muhim olduğundan avukat vekilliği ile tahliye işlemini yapmaları önerilir. Aşağıda “kira alacağı nedeniyle tahliye davası dilekçe örnekleri”ni sizlerle paylaştık.

KİRACI TAHLİYE DAVA DİLEKÇESİ

İSTANBUL (    ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 Davacı                        :

Vekili                         :

 

Davalı                         :

 

Konusu                       : Taşınmazın tahliyesi talebidir.

 

İcra Dosyası              : İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …/… E.

 

 

Açıklamalar               :

 

  • Müvekkilin maliki bulunduğu …/İSTANBUL adresindeki taşınmaz …….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalı tarafa kiralanmıştır. Taşınmaz birer yıllık dönemlerle yenilenmiş olup davalı taraf halen dava konusu taşınmazın kiracısıdır.
  • Ancak davalı taraf uzun süredir aylık kira bedellerini ödememiş olup bu hususta davalı tarafa daha evvel ihtarname de çekilmiştir. İhtara rağmen ödeme yapılmaması nedeni ile bu kez davalı hakkında İstanbul … İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası ile Haciz-Tahliye Talebi ile icra takibi başlatılmıştır.
  • Ödeme emri … tarihinde borçlu tarafa tebliğ edilmiş olmasına karşın bugüne dek herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi itirazda da bulunulmamıştır.
  • Tüm bu nedenlerle kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşen ve müvekkilin mağduriyetine yol açan davalı tarafın tahliyesi amacı ile sayın mahkemeye başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

                                                

 

Hukuki Sebepler           : İ.İ.K. ve sair mevzuat.

Hukuki Deliller             : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası, kira sözleşmesi, yemin, tanık (gerektiğinde), bilirkişi incelemesi (gerektiğinde)  ve sair delail.

Netice-i Talep               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

  • Davalı borçlunun müvekkilime ait taşınmazdan tahliyesine,
  • Taşınmazın boş olarak müvekkilime teslimine,
  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

 

 

                       Davacı Vekili

Av. …

 

Ekler:

 

  1. Kira sözleşmesi
  2. İhtarname

Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.