Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ziynetlerin Borç Olarak Verilmediğini Davalı İspat Etmelidir

Davalının Bileziklerin Bozdurulduğu İkrarı Kendisini Bağlar- Ziynetlerin Borç Olarak Verilmediğini Davalı İspat Etmelidir-Yargıtay Kararı: E. 2016/15340, K. 2018/5571

Davalının Bileziklerin Bozdurulduğu İkrarı Kendisini Bağlar- Ziynetlerin Borç Olarak Verilmediğini Davalı İspat Etmelidir Davalının, dava konusu bileziğin davacı tarafından bozdurulup…

4 Mart 2020