Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

yargıtay kararı

Yargıtay Kararı: Y8HD, 13.06.2011, E. 2010/5757, K. 2011/3446

Bir eşe ait olduğu saptanan ancak kişisel mallara mı edinilmiş mallara mı girdiği saptanamayan mallar aksi ispat edilene kadar edinilmiş…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 27.06.2011, E. 2010/6238, K. 2011/3715

Davacının İddiası ve Talebi Davacı Sinan Kılıç vekili, vekil edeninin çalışmaları karşılığında elde edilen gelirlerle evlilik birliği içinde edinilerek davalı…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 04.07.2011, E. 2010/6243, K. 2011/3931

Kişisel mal üzerinde eşin alacak talebinde bulunma imkânı bulunmadığından mahkemece davacının davasının reddine karar verilmesi gerekir. Davacının Talep ve İddiası…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.05.2011, E. 2010/6579, K. 2011/3097

ÖZET: Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince edinilen mallarda eşler ayni hak sahibi değildir. Davacının İddia ve Talebi Davacı vekili, edinilmiş…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.05.2011, E. 2010/6580, K. 2011/3100

ÖZET: Derdestlik itirazının söz konusu olabilmesi için aynı davanın iki defa ayrı ayrı açılmış olması gerekir. Davacının İddiası ve Talebi…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 19.09.2011, E. 2011/42, K. 2011/4421

ÖZET: Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.03.2012, E. 2012/771, K. 2012/2154

Davacının İddiası Davacı vekili, tarafların 1966 yılında resmi nikah ile evlendiklerini, Tuzla Aile Mahkemesinin 23.5.2006 tarih, 2005/765 Esas - 2006/403…

29 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 24.02.2015, E. 2014/16757, K. 2015/4903

Davacının İddiası Davacı Nurcan vekili, anlaşmalı boşanma dosyasında mahkemece de onaylanan ve hükümde belirtilen protokole dayanarak, protokol gereği davacının hissesinin…

29 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 15.09.2015, E. 2015/4100, K. 2015/16373

Davacının İddiası Davacı-birleşen dosya davalısı Ahmet Çınar vekili, ayrıntıları dava dilekçesinde yazılı iki taşınmaz, bir araç, yurt içi ve yurt…

29 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 01.04.2015, E. 2013/22773, K. 2015/7351

Yargıtay Kararı Davacı Berrin Yavuzkasap vekili, mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı Halil Ömer Kanber vekili, davanın reddine…

29 Kasım 2020

Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterde Düzenlenmesi Yeterlidir

Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterde Düzenlenmesi Yeterlidir

29 Temmuz 2020

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Kendi Kusuruyla Semeresiz Kalmak Nafakanın Kaldırılmasını Gerektirmez

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Kendi Kusuruyla Semeresiz Kalmak Nafakanın Kaldırılmasını Gerektirmez

24 Haziran 2020