Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yargıtay Kararı 2HD

Yargıtay Kararı: 2HD, Esas : 2018/7114 Karar : 2018/13831 – Mutad Meskene İade

T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/7114Karar : 2018/13831Tarih : 29.11.2018 MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ…

5 Ocak 2020

Önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetli ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez – Yargıtay Kararı: 2HD, 2011/12745 Esas, 2011/14258 Karar

ÖZET: Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş…

5 Ocak 2020

Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir-Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/19886 Esas, 2011/22204 Karar

ÖZET: Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir. Davacı-davalı koca dava sebebini ıslah ederek eşinin akıl…

5 Ocak 2020

Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/20719 Esas, 2012/4331 Karar

ÖZET: Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Dava TMK 129/1 ve 145/4 uyarınca mutlak…

5 Ocak 2020

Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/21725 Esas, 2012/4624 Karar

ÖZET: Sosyal Sigortalar Kurumu sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanının karar altına alınmasını isteyebilir. Davacı, 1.1.2002 tarihinde ölen Musa ile…

5 Ocak 2020