Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yargıtay Kararı 20156629 Esas

Yargıtay Kararı: 2015/6629 Esas, 2015/8849 Karar

ÖZET: Tavzihle, hüküm genişletilemez, hükme ilave yapılamaz ve değiştirilemez. Mahkemece; davalı ile davacıların mirasbırakanı (babaları) X arasında 21.12.2011 tarihinde aktedilen…

5 Ocak 2020